!!! Pieraksts pie speciālistiem / uz izmeklējumiem

Pieraksts uz Maiju:

25. aprīlis – uz izmeklējumiem;

27. aprīlis – uz speciālistu konsultācijām;

!!! Onkoloģisko pacientu diagnostikas un aprūpes kārtība
Pacienti ar aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām ar korekti noformētu ģimenes ārsta nosūtījumu (forma 027/u) var pieteikties Liepājas Reģionālās slimnīcas Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā katru darba dienu no plkst.10 .00 līdz 15.00

Cenrādis

NARKOLOĢIJA

Pakalpojums Cena (EUR)
Narkologa izziņa 4.00
Narkologa atzinums transporta līdzekļu vadītāju un šaujamieroču iegādes/nēsāšanas medicīnas komisijai 7.00
Narkologa konsultācija 20.00
Atkārtota ārsta - narkologa konsultācija (viena gada laikā) 17.00
Alkohola noteikšana izelpojamā gaisā nodaļā 9.00
Alkohola ietekmes pārbaude (ekspertīzes protokols, laboratoriskie izmeklējumi) 36.00
Narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaude (ekspertīzes protokols, analīžu transportēšana uz ķīmiski toksikoloģisko laboratoriju) 36.00 1
Personas atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes veikšanas 29.00
Vieglas alkohola abstinences sindroma kupēšana pieaugušajiem (1 gultas diena) 57.00
Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana pieaugušajiem (1 gultas diena) 57.00
Buprenorfīna aizvietojošā terapijas programma opiātu atkarīgiem pacientiem (bez medikamentu izmaksām) 43.00
1cenā nav iekļautas ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas analīžu izmaksas. To apmaksa jāveic papildus saskaņā ar VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra" cenrādi pēc analīžu atbilžu saņemšanas.