!!! Pieraksts pie speciālistiem / uz izmeklējumiem

Pieraksts uz Maiju:

25. aprīlis – uz izmeklējumiem;

27. aprīlis – uz speciālistu konsultācijām;

!!! Onkoloģisko pacientu diagnostikas un aprūpes kārtība
Pacienti ar aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām ar korekti noformētu ģimenes ārsta nosūtījumu (forma 027/u) var pieteikties Liepājas Reģionālās slimnīcas Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā katru darba dienu no plkst.10 .00 līdz 15.00

Kursi

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes Kursu daļa organizē dažādas profesionālās pilnveides programmas – kursus, t.sk. teorētiskās, praktiskās mācības, seminārus, starpdisciplināras konferences, kā arī individuālu apmācību.

 

Ar teorētisko apmācību, īpaši konferencēs, tiek aicināti piedalīties kā attiecīgajā jomā diplomēti un sertificēti speciālisti, tā arī studenti un ikviens interesents, kas vēlas pilnveidot zināšanas.

 

Papildu informācija: https://www.rsu.lv/talakizglitiba-un-kursi/profesionalas-pilnveides-kursi