!!! Pieraksts pie speciālistiem / uz izmeklējumiem

Pieraksts uz Maiju:

25. aprīlis – uz izmeklējumiem;

27. aprīlis – uz speciālistu konsultācijām;

!!! Onkoloģisko pacientu diagnostikas un aprūpes kārtība
Pacienti ar aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām ar korekti noformētu ģimenes ārsta nosūtījumu (forma 027/u) var pieteikties Liepājas Reģionālās slimnīcas Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā katru darba dienu no plkst.10 .00 līdz 15.00

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” ir līgums ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām

 

Apdrošināšanas sabiedrības

 

Maksas paklpojumi LRS

 

Maksas pakalpojumi

Zobārstniecības poliklīnikā

 

Baltikums AAS

 

Balta AAS

 

Baltijas apdrošināšanas  nams AAS

 

Ergo Life Insurance SE

Latvijas filiāle AAS

 

Compensa Life Vienna  Insurance Group SE

Latvijas filiāle AAS

 

Gjensidige Baltic AAS

 

IF P&C Insurance AS

Latvijas filiāle AAS

 

BTA Insurance Company

SE AS