SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām

 

Apdrošināšanas sabiedrības

Balta AAS

Baltijas apdrošināšanas  nams AAS

BTA Baltic Insurance Company AAS
Compensa Life Vienna Insurance group SE Latvijas filiāle

Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle

Gjensidige Latvijas filiāle

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Seesam Insurance AS Latvijas filiāle