Dalībnieku sapulce 2020.gada 29.decembrī plkst. 9.00. Notiek klātienē Slimnīcas ielā 25, Liepājā un attālināti

Darba kārtība:

1.    Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.

2.    Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

3.    Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.

4.    Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

5.    Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana

6.    Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

 

Pieņemtie lēmumi:

  1. Ievēlēt Ronaldu Fricbergu par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju.
  2. Iecelt Antru Brūnu par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju.
  3. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtību.
  4. Apstiprināt Valteru Brigmani par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
  5. Palielināt  Sabiedrības pamatkapitālu par 123 500 euro un apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
  6. Apstiprināt Sabiedrības statūtus 5.punkta un 6. punkta jaunās redakcijas un sekojoši:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 37 186 868 (trīsdesmit septiņi miljoni viens simts astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro).

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 37 186 868 (trīsdesmit septiņi miljoni viens simts astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņās) kapitāla daļās. “