Dalībnieku sapulce 2021.gada 17.augustā plkst. 11.00. Notiek attālināti tiešsaistē

Darba kārtība:

1.    Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.

2.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

3.    Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.

4.    Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

5.    Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.

6.    Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

 

Pieņemtie lēmumi:

  1. Ievēlēt Ronaldu Fricbergu par dalībnieku sapulces vadītāju.
  2. Iecelt Antru Brūnu par dalībnieku sapulces protokolētāju.
  3. Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.
  4. Apstiprināt Valteru Brigmani par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.1. Palielināt  Sabiedrības pamatkapitālu par 123 500 euro.

5.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

  1. Apstiprināt Sabiedrības statūtu: 5.punkta un 6. punkta jaunās redakcijas un sekojoši:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 37 310 368 (trīsdesmit septiņi miljoni trīs simti desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro).

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 37 310 368 (trīsdesmit septiņi miljoni trīs simti desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņās) kapitāla daļās. “