Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

Publiskojamā informācija

Pārskata gads

Publicētā informācija

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

2022

Pārskats par 2022. gada 3 mēnešiem

2021

Pārskats par 2021. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem

2020

Pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

2019

Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

2018

Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

2017

Pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 3 mēnešiem

2016

Pārskats par 2016. gada 12 mēnešiem

Pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2016. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2016. gada 3 mēnešiem