Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar sīkdatņu izmantošanas politiku mūsu Privātuma politikā

Piekrītu
!!! Pieraksts pie speciālistiem / uz izmeklējumiem

Ir jautājumi par

COVID-19?

Zvani: 67387661

Aicinām neizmantot ārkārtas tālruni 113 kā uzziņu tālruni, kur iegūt informāciju par COVID-19, lai neradītu risku citiem cilvēkiem saņemt palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” kapitāldaļu turētāja paziņojums, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisijas sludinājums

Liepājas pilsētas pašvaldība kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” kapitāla daļu turētājs, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu un uz 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, uzsāk sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes locekļu kandidātu nominācijas procesu, izsludinot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru - atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” trīs padomes locekļu amatiem - vienu atkarīgo un diviem neatkarīgajiem padomes locekļu amatiem (padomes locekļa mēnešalga 1500-2000 euro).

 

Lai padome nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstību, kā arī veicinātu tās darbības efektivitāti, padomes locekļiem kopā jānodrošina nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmuma stratēģijas un politiku izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un risku vadībā, publiskas personas institūciju pārvaldībā, korporatīvajā pārvaldībā, jābūt izpratnei par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” komercdarbību un zināšanām veselības aprūpes jomā, tāpēc padomes locekļu kompetenču jomas ir sadalītas šādi:

-        viens atkarīgais padomes loceklis ar kompetenci korporatīvajā pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmās, publiskas personas institūciju pārvaldībā;

-        viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci veselības aprūpes jomā;

-        viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā.

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās prasības

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1.1.       Izglītība:

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomām (finanses, ekonomika, vadībzinātnes, veselības aprūpe).

1.2.       Darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1.2.1.   vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā,

1.2.2.   vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā publiskas personas institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu,

1.2.3.   vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas veselības aprūpes jomā.

1.3.       Valodu prasmes:

1.3.1.   valsts valodas prasmes – C1 līmenis,

1.3.2.   angļu valodas prasmes A2 līmenī atbilstoši Europass valodu prasmes pašnovērtējuma tabulai.

1.4.       Kompetences (atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.20  18.punktam):

1.4.1.   stratēģiskais redzējums,

1.4.2.   orientācija uz rezultātu sasniegšanu,

1.4.3.   orientācija uz attīstību,

1.4.4.   lēmumu pieņemšana un atbildība.

1.5.       Nevainojama reputācija.

1.6.       Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām.

1.7.       Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām.

 

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” atkarīgā padomes locekļa amata (viens) kandidātam izvirzītās prasības ar kompetenci korporatīvajā pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmās, publiskas personas institūciju pārvaldībā, kuram ir:

2.1.       akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās vai ekonomikā,

2.2.       vismaz triju gadu pieredze darbā ar valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem,

2.3.       padziļināta izpratne par publiskas personas institūciju darbību,

2.4.       izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa un klientu apkalpošanas ētiku,

2.5.       izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību,

2.6.       izpratne par iekšējās kontroles sistēmu darbību,

2.7.       izpratne par iesaistīto pušu vadību, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

 

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Liepājas reģionālā slimnīca” neatkarīgo padomes locekļu amata (divi) kandidātiem izvirzītās prasības:

3.1.       ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā, kuram ir:

3.1.1.   akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā,

3.1.2.   pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos,

3.1.3.   padziļināta izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa finanšu un risku vadību, spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus,

3.1.4.   izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, biznesa ētiku,

3.1.5.   izpratne par iesaistīto pušu vadību, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,

3.1.6.   vēlamas zināšanas par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldi.

3.1.7.   vēlama izpratne par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” komercdarbību.

3.2.       ar kompetenci veselības aprūpes jomā, kuram ir:

3.2.1.   akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība veselības aprūpes jomā,

3.2.2.   vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā veselības aprūpes institūcijā,

3.2.3.   pieredze jautājumos par valsts un privātā sektora veselības aprūpes pakalpojumu jomas procesiem, tirgus situāciju u.c. būtiskiem aspektiem,

3.2.4.   padziļināta izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu,

3.2.5.   izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa un klientu apkalpošanas ētiku,

3.2.6.   izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa finanšu un personāla vadību, kā arī pieredze darbā ar iesaistīto pušu vadību,

3.2.7.   vēlama izpratne par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” komercdarbību.

3.3.       Neatkarīgā padomes locekļa amatam papildus piemērojamas šādas obligātās prasības (atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām):

3.3.1.   pēdējo triju gadu laikā nav bijis sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” vai ar to saistītas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda padomes locekļa amatu,

3.3.2.   padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca”,

3.3.3.   padomes loceklis sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu,

3.3.4.   padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās (izņemot darījumus, kas slēgti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” parasti veicamās komercdarbības ietvaros, piemēram, veselības aprūpe stacionārā, plānveida operācijas) ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji,

3.3.5.   padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību,

3.3.6.   padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:

3.3.6.1.      Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijas amatpersona vai darbinieks,

3.3.6.2.      Liepājas pilsētas pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis.

 

Pieteikumus atlasei var iesniegt līdz 2020.gada 19.maijam (ieskaitot):

-     nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

-     iesniedzot personīgi darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 16.00 Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6.

 

Personīgi iesniegtie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi “Atlasei uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatu”.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-     dzīves un darba apraksts (CV);

-     pieteikuma vēstule;

-     izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

-     dokumenta, kas pierāda, ka pretendents prot valsts valodu C 1 līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā) apliecināta kopija;

-     dokumenta, kas apliecina, ka pretendents prot angļu valodu A 2 līmenī, apliecināta kopija;

-     rakstisks darbs – “Vīzija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" turpmāko attīstību” (apjoms 1-2 A4 formāta lapas);

-     pretendenta apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām. (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu)

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka:

-     pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

-     personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, kontaktinformācija: Rožu iela 6,  Liepāja, LV-3401.

linija4

linija2

Foto galerijas

04/04/2018

RSU studenti iepazīst slimnīcu

15/10/2017

RSU studenti iepazīst slimnīcu

linija3

Video galerijas

06/02/2018

Liepājā uzmanību vērš onkoloģiskajām saslimšanām

18/01/2018

Reģionālā slimnīca piedzīvos rekonstrukcijas darbus.