!!! Pieraksts pie speciālistiem / uz izmeklējumiem

Pieraksts uz Martu:

21. februāris – uz izmeklējumiem;

23. februāris – uz speciālistu konsultācijām;

BĒRNIEM LĪDZ 18 G.V. PIERAKSTS PIE ZOBĀRSTA
21.02.2018. no 08:00
Pierakstīties pa tālruni: 63427542 vai personīgi Zobārstniecības poliklīnikā K.Zāles laukumā 2.
!!! Onkoloģisko pacientu diagnostikas un aprūpes kārtība
Pacienti ar aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām ar korekti noformētu ģimenes ārsta nosūtījumu (forma 027/u) var pieteikties Liepājas Reģionālās slimnīcas Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā katru darba dienu no plkst.10 .00 līdz 15.00

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana (1.kārta)

eraf 1

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti

 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, racionālāku telpu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.

 

Projekta izmaksas:

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 4 907 628,00  LVL, t.sk. 85% no izmaksām – LVL 4 171 483,80 ERAF līdzfinansējums, savukārt 13,21% - LVL 648 297,66  ir no valsts budžeta līdzekļiem, bet 1,79% - LVL 87 846,54 ir pašu slimnīcas līdzfinansējums.

 

Projekta ilgums:

Projekts uzsākts 2009.gada 1.augustā  un plānots īstenot līdz 2012.gada 31.jūnijam.