Cenrādis

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI (cena ieskaitot PVN)

Pakalpojums Cena (EUR)
Izrakstu, izziņu tulkošana (angļu,krievu,vācu valodā) 1 A4  lapa 21.00
Darba nespējas lapas dublikātu izsniegšana 5.00
Medicīnisku dokumentu kopiju sagatavošana 1 A4 lapa 0.15
Medicīnisku dokumentu kopiju sagatavošana 1 A3 lapa 0.20
Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga) 21.00
Medicīnisko dokumentu kopiju apliecināšana (viens apliecinājuma uzraksts) 1.50
Medicīnisko dokumentu kopiju (stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskā karte, dzemdību vēsture) caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.50
Izmeklējumu atbilžu, izziņu u.c. dokumentācijas (līdz 5 A4 lapām) nosūtīšana ierakstītā vēstulē Latvijas teritorijā 2.20
Mazās konferenču zāles īre 1h 25.00
Lielās konferenču zāles īre 1h 50.00
Vienreizlietojamās bahilas pacientu apmeklētājiem 0.30
Sods par garderobes numura nozaudēšanu 8.00