Cenrādis

GULTAS DIENAS IZMAKSAS

Samaksu par pakalpojumiem atbilstoši Ministru Kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" un Nacionālā veselības dienesta apstiprinātajiem pakalpojumu tarifiem "Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts", ieskaitot  līdzmaksājumu veic:

- personas, kas nevar uzrādīt noteiktu E veidlapu, Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai tās aizvietojošu sertifikātu, bet ir Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi,
- Ukrainas iedzīvotāji (uzrādot pasi) saņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

 

Manipulācijām, kuras nav iekļautas SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādī, cena tiek noteikta saskaņā Nacionālā veselības dienesta apstiprinātajiem pakalpojumu tarifiem "Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts" pielietojot koeficientu 1,15.

 

Pakalpojums Cena (EUR)
Maksa par gultas dienu 130.00
Maksa par gultas dienu (plānveida maksas operācijas) 35.00
Maksa par gultas dienu Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 25.00
Ārstēšanās dienas stacionārā (1 diena, bez manipulācijām, ēdināšanas, izmeklējumiem) 30.00
Asins parauga paņemšana 1.50
Pacientu un viņu piederīgo izmitināšana nodaļās 12.00
Atrašanās vienvietīgā palātā, ja tam nav medicīnisku indikāciju (par katru gultas dienu) 30.00
Pavadošās personas uzturēšanās pie pacienta, bez medicīniskām indikācijām (par katru gultas dienu) 30.00
Piemaksa par pavadošās personas izmitināšanu no plkst. 21:00 līdz 7:00 pie bērna vecumā no 7 gadiem1 11.00
Katras nākošās pavadošās personas uzturēšanās pie bērna līdz 18 gadu vecumam (par katru gultas dienu) 30.00
Ārstēšanās stacionārā pie pacienta izvēlēta, slimnīcā strādājoša, apmācīttiesīga ārsta 225.00
Maksas ēdināšana pacientiem diennakts stacionārā 2.90
Maksas ēdināšana pacientiem Dienas stacionārā un pavadošai personai 5.50
1 Izņemot bērnu invalīdu un paliatīvas aprūpes pacientu pavadošām personām