Cenrādis

NARKOLOĢIJA

Pakalpojums Cena (EUR)
Narkologa izziņa 10.00
Narkologa atzinums 25.00
Izziņa par medicīnisko pārbaudi un ekspertīzes veikšanu 10.00
Narkologa konsultācija 30.00
Atkārtota ārsta - narkologa konsultācija (viena gada laikā) 20.00
Alkohola noteikšana izelpojamā gaisā nodaļā 9.00
Medicīniskā pārbaude un ekspertīzes protokols (neiekļaujot laboratoriskos izmeklējumus) 70.00 1
Nomazgājumu uz narkotiskām vielām no mutes un rokām paņemšana 13.00
Vieglas alkohola abstinences sindroma kupēšana pieaugušajiem (1 gultas diena) 57.00
Alkohola intoksikācijas stāvokļa kupēšana pieaugušajiem (1 gultas diena) 57.00
Buprenorfīna aizvietojošā terapijas programma opiātu atkarīgiem pacientiem (bez medikamentu izmaksām) 60.00
1 Samaksa par ķīmiski toksikoloģiskajām laboratorijas analīzēm jāveic saskaņā ar VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra" cenrādi pēc analīžu atbilžu saņemšanas. Pārējo laboratorisko izmeklējumu cena saskaņā ar šo cenrādi.