Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Liepājas reģionālā slimnīcā, Slimnīcas iela 25, Liepājā; ID Nr. LRS 2016/31

2016/31

 

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" rīko iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1) Iepirkuma priekšmets: “Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Liepājas reģionālā slimnīcā, Slimnīcas iela 25, Liepājā”.

2) Iepirkuma metode: atklāts konkurss ar izsludināšanu Eiropas savienības oficiālajā vēstnesī.

3) Iesniegšanas termiņš: pagarināts līdz 10.02.2017., plkst. 13:00

4) Kontaktinformācija: Andris Vistiņš, tel. 26173129, e-pasts: andris.vistiņš@liepajasslimnica.lv

5) Iepirkuma dokumentācija: skat.pievienotajos pielikumos.

VEIKTI GROZĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTĀCIJĀ - skat. pievienotajos dokumentos

NOLIKUMS (grozījumi 12.01.2017.)

Grozījumi ietver:

- pagarināts iesniegšanas termiņš

- veikti precizējumi izvirzītajās prasībās


PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM