Sanita Kalna – Gada liepājniece medicīnā

Kalna
Sanita Kalna atzīst, ka Gada liepājnieces tituls bijis liels pārsteigums un arī gandarījums par padarīto

„Tas ir arī sirds darbs, tā nav tikai veikta injekcija vai sakārtota dokumentācija,” tā par savu darbu saka Paliatīvās aprūpes un Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas virsmāsa Sanita Kalna.

 

Jau strādājot Sociālās aprūpes nodaļā Sanita loloja sapni par kvalitatīvu paliatīvo aprūpi Liepājā. Šis sapnis realizējās. Pēc Sanitas Kalnas iniciatīvas izveidota un veiksmīgi darbojas Paliatīvās aprūpes nodaļa, kur pieejama kvalitatīva uz pacientu orientēta paliatīvā aprūpe.

 

Medicīna Sanitu interesējusi jau agrā bērnībā un nekad nav tikusi apsvērta doma izvēlēties ko citu kā tikai ar medicīnu saistītu profesiju. Sanita atzīst, ka mīl cilvēkus un priecājas, ka var viņiem palīdzēt. Uz jautājumu, vai tā ir profesija, kurā cilvēkmīlestība izpaužas visspilgtāk, Sanita atbild, ka katrs no mums mīl atšķirīgi. „Piemēram, aktieris savu skatītāju arī mīl, bet savādāk. Mediķis savu pacientu mīl palīdzot tam medicīniski. Mans princips ir tāds – vajag izdarīt visu, ko mēs varam izdarīt, lai palīdzētu smagi slimam cilvēkam līdz tas atstāj šo pasauli. Ja mēs cilvēkam, kurš cieš lielas sāpes, spējam tās kaut daļēji atvieglot, tad tas ir daudz.

 

Pasaulē paliatīvā aprūpe attīstījusies jau gadu desmitiem. Rīgā tā tiek veikta kopš 1997. gada. Savukārt Liepājā tā ir tikai gadu. Taču var teikt arī savādāk - paliatīvā aprūpe Liepājā ir jau gadu un pa šo laiku ir daudz kas izdarīts.” Sanita atzīst, ka šīs nodaļas izveide nav tikai un vienīgi viņas nopelns. Liela nozīme bijusi administrācijas atbalstam, kā arī tam, ka slimnīcā ir pieejami gan kapelānes, gan sociālās darbinieces gan psiholoģes pakalpojumi, jo paliatīvā aprūpe ir komandas darbs un katram ir savi uzdevumi tā veikšanai, atzīst Sanita.

 

Kolēģiem, tai skaitā arī sev Sanita novēl turpināt pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas. „Mēs cenšamies izmantot visas iespējas mācīties un kāpjam pa pakāpienam augstāk. Gribu novēlēt izturību un prast atbalstīt vienam otru, tad kad tas ir vajadzīgs, jo viegli šeit nav. Ne visi var strādāt šajā nodaļā. Bet pats galvenais novēlu redzēt mērķi uz ko mēs ejam, kā dēļ mēs šeit strādājam - tas ir pacients. Daudzi jautā vai ir gandarījums par paveikto. Protams, ir gandarījums par to, ka cilvēkam ir palīdzēts un atvieglotas viņa ciešanas. Vai tas ir maz? Es domāju, ka nē,” pārliecināta ir Sanita.

 

Atzinīgi Sanitas darbu vērtē arī kolēģi. Kapelāne Inita Mazlevska saka, ka Sanita savu darbu vienmēr veic apzinīgi, ar godīgu attieksmi pret to. Viņa izveidojusi profesionālu komandu, kura prot palīdzēt, cenšas uzklausīt un nomierināt, kā arī sniegt tik ļoti nepieciešamos padomus pacientiem un arī viņu tuviniekiem. Sanita rūpējas, lai katrs pacients viņas vadītajās nodaļās justos labi, palīdz ikvienam pārvarēt adaptācijas grūtības pēc ievietošanas šajās specifiskajās nodaļās. Arī sociālā darbiniece Evita Ruicēna atzīst, ka Sanita ar savu darbu un personīgo piemēru panākusi augstu aprūpes līmeni abās viņas vadītajās nodaļās. Viņas darba centrā vienmēr ir pacientu labsajūta un augsta dzīves kvalitāte. Sanita darbam nodaļā regulāri piesaistījusi arī brīvprātīgos, kas sniedz koncertus, pavada pastaigā, tādējādi dažādojot nodaļā guļošo vienmuļo ikdienu.

 

Sanita Kalna 1995. gadā sāka strādāt Liepājas Reģionālās slimnīcas (tolaik Centrālās slimnīcas) Neiroloģijas nodaļā kā medicīnas māsa. 2003. gadā pārcelta darbā Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā par medicīnas māsu. Kopš 2006. gada veic Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas virsmāsas pienākumus, bet kopš 2008. gada pilda arī Paliatīvās aprūpes nodaļas virsmāsas pienākumus.