Darbu sācis Reģionālās slimnīcas Onkolģisko pacientu konsīlijs

P5190161

21.janvārī notika pirmais Liepājas Reģionālās slimnīcas onkoloģisko pacientu konsīlijs, kurā pieņēma lēmumu – rakstisku slēdzienu par tālāko vienpadsmit pacientu slimības ārstēšanas taktiku.

 

Konsīliju vadīja atbildīgā speciāliste ārste uroloģe - onkoloģe Dzintra Litavniece, tajā piedalījās onkologi - ķīmijterapeiti Anna Krilova un Maija Skrodele, radiologi - terapeiti Andris Kalns un Māris Mežeckis, kā arī ārstējošie ārsti Viesturs Rozītis, Astrīda Venšava, Tatjana Krasnopjorova, Jevgēņijs Veļickis, Gunārs Brundzulis.

 

Slimnīcas Onkoloģisko pacientu konsīliju vada ārste uroloģe -onkoloģe Dzintra Litavniece, tajā piedalās pacienta ārstējošais ārsts, onkologs - ķīmijterapeits, radiologs - terapeits, pēc nepieciešamības konsīlija darbā tiek pieaicināti citu specialitāšu ārsti (internists, anesteziologs, radiologs - diagnosts, ārsts - histologs u. c.). Nepieciešamības gadījumā Liepājas Reģionālās slimnīcas Onkoloģisko pacientu konsīlijā tiek pieaicināti Piejūras slimnīcas Onkoloģijas klīnikas speciālisti. Konsīlijs var nolemt pieaicināt arī citu medicīnas iestāžu speciālistus klātienē vai neklātienē (videokonferences režīmā). Konsīlijs notiek vienu reizi nedēļā ceturtdienās.

 

Uz Onkoloģisko pacientu konsīliju var nosūtīt gan stacionāru, gan ambulatoru pacientu. Uz konsīliju var nosūtīt ārstējošais ārsts slimnīcā, ģimenes ārsts, vai cits speciālists, zvanot uz tālruni/faksu 634 03202 un sniedzot informāciju par pacientu - tā vārdu, uzvārdu, personas kodu, audzēja lokalizāciju un nepieciešamo konsīlija sastāvu. Ārsts, kas nosūta pacientu uz konsīliju, sagatavo nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju par pacientu un to nosūta vai iesniedz Informācijas un kvalitātes birojā dienu pirms konsīlija.