Iestāšanās kārtība stacionārā

Saņemt medicīnisko palīdzību Liepājas Reģionālās slimnīcas stacionārā pacients var:

 

 1. plānveidā - ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu
 2. neatliekami - ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi, - ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu
 3. pēc savas iniciatīvas

1. Plānveidā

 

Ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

Lai pacients saņemtu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu, ģimenes ārsts vai speciālists:

 • ja nepieciešama diennakts ārstniecības personas uzraudzība, nosūta pacientu uz slimnīcu, pievienojot izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;
 • izvērtē pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību un pacienta stacionēšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

 

Lai pacients saņemtu kāda speciālista konsultāciju vai izmeklējumu, ģimenes ārsts vai speciālists:

 • kopīgi ar pacientu izvēlas konsultācijas vai diagnostiskā izmeklējuma vietu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • informē pacientu par nepieciešamību pieteikties uz konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu.

 

Nosūtot uz Dienas stacionāru, ģimenes ārsts vai speciālists vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku un izdara nosūtījumā atzīmi par to.

 

Pacientu nosūta uz Dienas stacionāru valsts apmaksāto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šādos gadījumos:

 • pacientam nepieciešami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi un atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešams lietot ārstnie­cības līdzekļus, kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība;
 • pacientam nepieciešama sarežģīta diagnostiska izmeklēšana, kuras ilgums pārsniedz trīs stundas;
 • pacientam pirms diagnostiskās izmeklēšanas nepieciešama speciāla iepriekšēja sagatavošana, kuru veic ārstniecības personas;
 • pacienta izmeklēšanai nepieciešams lietot anestēziju (izņemot lokālo un īslaicīgo anestēziju, kuras ilgums nepārsniedz stundu);
 • ķirurģisko operāciju veikšanai;
 • multiprofesionālās komandas sniegto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
 • hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras veikšanai.

2. Neatliekami

 

Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi.


Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nogādā pacientu neatlie­kamās medicīniskās palīdzības sniegšanai tuvākajā attiecīgā profila slimnīcā.

 

Ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.


Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības (uzņemšanas) nodaļā veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtēs medicīniskās indikācijas stacionēšanai.

 

3. Pēc savas iniciatīvas

 

Pacients saņemt medicīnisko palīdzību slimnīcas stacionārā var pēc savas iniciatīvas vēršoties slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības (uzņemšanas) nodaļā vai Konsultatīvajā nodaļā. Slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtēs medicīniskās indikācijas un pieņems lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas kārtību.