Slimnīcas valdes locekļa amatā iecelts Andris Vistiņš

VISTINS
Andris Vistiņš - Liepājas - Reģionālās slimnīcas - valdes loceklis

Kopš šā gada decembra Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes locekļa pienākumus sācis pildīt Andris Vistiņš, kurš līdz šim slimnīcā strādāja par projektu vadītāju.

 

A.Vistiņš ir no Jelgavas rajona Līvbērzes. Viņš Rīgas Stradiņa Universitātē ieguvis bakalaura grādu Eiropas ekonomikas un biznesa specialitātē, bet Latvijas Universitātē maģistrantūrā beidzis ekonomikas studijas. Pirms pārcelšanās uz Liepāju viņa darbavieta bija Zemkopības ministrija, kurā A.Vistiņš strādāja Lauku atbalsta dienesta Tirdzniecības mehānismu departamenta Licenču daļas vadītāja amatā. Savukārt pārceļoties uz Liepāju A.Vistiņš sāka strādāt Liepājas domes Vides un veselības daļā par projektu vadītāju.

 

A.Vistiņš stāsta, ka arī turpmāk pildot valdes locekļa pienākumus viņa ziņā galvenokārt būs projektu vadība un uzraudzība, kā arī iepirkumu organizēšana un saimniecisko jautājumu risināšana. „Mūsu slimnīcai nākošajā un arī aiznākošajā gadā īstenojot vairākus apjomīgus un arī ne tik apjomīgus projektus ir piešķirti ievērojami līdzekļi, līdz ar to nepieciešama nopietna šo projektu uzraudzība un vadīšana. Tas, ka Eiropas nauda ir piešķirta vēl nenozīmē, ka var likties mierā un nekas vairs nav jādara. To tērējot visi darbi ir jāmāk darīt tā, lai naudu arī neatņem.” Runājot par turpmāko darbu A.Vistiņš ikvienu aicina uz sadarbību: „Katrs valdes loceklis ir atbildīgs par kādiem noteiktiem jautājumiem, bet es gribu uzsvērt, ka valde ne vienmēr ir jautājumu un atbilžu izsniegšanas vieta. Tas ko mēs sagaidām no darbiniekiem ir ne tikai pateikt, kāda ir problēma un uzdot valdei jautājumu - ko darīt? Bet vispirms šo jautājumu uzdot pašam sev un nākt jau ar vismaz vienu vai vairākiem variantiem kā šo problēmu risināt. Katrs cilvēks strādājot savā jomā un ikdienā saskaroties ar problēmām, bieži vien pats vislabāk zina, kā tās atrisināt. Ja darbinieks nāk jau ar konkrētiem priekšlikumiem, tad kopīgi varam domāt ko nepieciešams izdarīt, lai uzlabotu darbu – vai tā ir komunikācijas nodrošināšana vai nepieciešami kādi finansiāli ieguldījumi.” Kā zināms, 29.novembrī pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Liepājas mērs Uldis Sesks sasauca Liepājas Reģionālās slimnīcas dalībnieku sapulci, kurā tika izskatīts jautājums par slimnīcas valdes sastāvu. Dalībnieki sapulcē nolēma atcelt no slimnīcas valdes priekšsēdētāja amata Juri Bārzdiņu, kurš šoruden sāka pildīt veselības ministra pienākumus. Savukārt līdzšinējo slimnīcas valdes locekli Edvīnu Striku dalībnieki nolēma iecelt slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā, bet valdes locekļa amatā iecelts Andris Vistiņš. Valdes locekles pienākumus turpina pildīt arī Liene Busele.