Kopā mēs varam

Striks1

Gribu pateikties kolektīvam par darbu 2010.gadā. Tas nav bijis viegls, taču esam atkal pierādījuši to, ka spējam pielāgoties piedāvātajiem finansēšanas noteikumiem, bet galvenais, esam mācējuši sabalansēt izdevumu un ieņēmumu sadaļu.

 

Kā zināms, 2009. gadā drastiski samazināta finansējuma apstākļos nebija iespējams iegādāties jaunas tehnoloģijas, kas tādai iestādei kā mūsējā, kas ieņem nozīmīgu lomu reģiona veselības aprūpes nodrošināšanā, ir tuvu katastrofai, tāpēc lielāko daļu šī gada peļņas esam novirzījuši dažādu medicīnisko iekārtu un saimniecības preču iegādei.

 

Šogad ir uzsākti virkne projektu, kas tiks pabeigti turpmāko divu gadu laikā. Līdz 2011. gada beigām ir jābūt uzceltam jaunam korpusam, kur izvietosies plaša Konsultatīvā nodaļa, Dienas stacionārs un Operbloks, Sterilizācijas dienests, jāuzsāk centrālā korpusa siltināšana un ventilācijas sistēmas modernizācija, jābūt uzceltām Uzņemšanas nodaļas slūžām un izveidotam savienojumam ar Staru terapijas nodaļu, kā arī jābūt nomainītiem visiem liftiem. Savukārt no 2012. gada mums jāapgūst vēl aptuveni 7 miljoni latu, kuri tiks novirzīti Reanimācijas, Dzemdību bloka un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas pārvietošanai uz otro stāvu, daļēji uz vecā operāciju bloka telpām, kā arī centrālā korpusa viena spārna rekonstrukcijai sākot no otrā līdz divpadsmitajam stāvam. Trīs gadu laikā mūsu slimnīcai vajadzētu pārvērsties līdz nepazīšanai.

 

Jāatzīst, ka viss mūsu plānotais līdz šim, lai arī ar dažu mēnešu nobīdi, tomēr ir īstenojies un pagaidām nav pamata domāt, ka ar šiem projektiem varētu būt savādāk.

 

Mēs varam būt gandarīti par padarīto un es ceru, ka arī visi mūsu darbinieki saprot, ka ir iemesls lepoties ar mūsu iestādi. Tā ir otrā lielākā medicīnas iestāde ārpus Rīgas - 18 000 tūkstoši izārstētu pacientu, 4,5 tūkstoši operācijas un 1000 dzemdības ir skaitļi, kas runā paši. Mēs esam vienīgā iestāde ārpus Rīgas, kas bez tādām programmām kā invazīvā kardioloģija, jaundzimušo reanimācija u. c., ko piedāvā arī dažas citas reģionālās slimnīcas, spējam piedāvāt vēl tādas unikālas programmas kā mugurkaula ķirurģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija.

 

Esmu pārliecināts, ka var nopirkt jebkuru aparatūru, izremontēt jebkuru telpu, bet, ja šeit nebūs profesionāls, laipns un saliedēts kolektīvs, kas strādā, tam visam ir nulles vērtība. Lielākā daļa no mums godprātīgi dara savu darbu, bet es atkārtoti gribu vērsties pie personāla, lai runātu par jautājumiem, kas saistīti ar attieksmi pret pacientiem un savstarpējām attiecībām. Ir nepieņemami, ka visa lielā kolektīva veikums tiek sabojāts atsevišķu indivīdu dēļ, kuri nevēlas vai neprot kontaktēties ar apkārtējiem un šeit nelīdzēs ne rīkojumi, ne pavēles no augšas, un nevarēs visu novelt uz krīzi, valdi, skolu u.t.t.- ja nav dots, tad nav. Gribu teikt to, ka mēs centīsimies, lai šādi cilvēki mūsu kolektīvā nestrādātu un tāpēc atsevišķiem darbiniekiem ir rūpīgi jāpārdomā sava misija šajā iestādē. Izskatot pacientu pretenzijas, jāsecina, ka pārmetumu par medicīnisko sadaļu ir ļoti maz, salīdzinot ar saskarsmes un attieksmes jautājumiem. 

 

Skaidrs ir viens, ka jebkuru mērķi varēsim sasniegt tikai tad, kad visi šeit strādājošie teiks – TĀ IR MANA SLIMNĪCA.

 
      BALTUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!

Veselību un izturību Jums un Jūsu ģimenēm!