Darbinieki struktūrvienībās

1

 

ALFRĒDS LIBIŅŠ
Sirds asinsvadu kateterizācijas laboratorijas vadītājs, invazīvais kardiologs

 

telefons: 63403290