Liepājas Reģionālās slimnīcas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

 

c_297_145_16777215_00___images_slimnica.jpg

1. Ņemot vērā ļoti straujo saslimstības ar Covid-19 pieaugumu valstī, un, lai maksimāli ierobežotu infekcijas pārnesi starp Konsultatīvās nodaļas ambulatoriem pacientiem (kas īpaši bīstami nevakcinētām personām), un, lai mazinātu medicīnas personāla inficēšanas risku, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" nodrošina ambulatoros pakalpojumus personām:

  • ar pārslimošanas sertifikātu

vai

  • ar vakcinācijas sertifikātu

vai

  • ar veiktu RNS  Covid-19 testu, kas ir derīgs 48 stundas.

 

2. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” prioritāri veselības aprūpes pakalpojumus sniedz neatliekamiem, akūtiem un Covid-19 pacientiem.

 

3. Lai nodrošinātu  pakalpojumus  neatliekamiem, akūtiem un Covid-19 pacientiem, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” ierobežo plānveida stacionāro un dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanu, turpinot:

 

3.1. sniegt šādus stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus:

3.1.1. akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

3.1.2. onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

3.1.3. veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;

3.1.4. akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana var ievērojami pasliktināt funkcionēšanas spējas

 

3.2. sniegt šādus veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā:

 

3.2.1. pakalpojumus, kas tiek sniegti, lai nodrošinātu attiecīgu terapiju, – ķīmijterapiju, bioloģisko medikamentu terapiju, orgānu aizstājējterapiju;

3.2.2. staru terapiju;

3.2.3. veselības aprūpes pakalpojumus hematoloģijā;

3.2.4. metadona un buprenorfīna aizvietojošo terapiju;

3.2.5. to pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā uzsāktā ārstēšana;

3.2.6. invazīvo kardioloģiju;

3.2.7. invazīvo radioloģiju.

 

4. Personām, kurām paredzēti 3.punktā minētie veselības aprūpes pakalpojumi un kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” veic no valsts budžeta apmaksātu Covid-19 RNS testu atbilstoši SPKC  tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

 

5. Gadījumos, kad personai paredzēts veikt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, kas nav minēts 3.punktā, bet tā atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu vai  ievērojami pasliktināt veselības stāvokli, un ja personai ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts- vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tad  ārsts var pieņemt lēmumu sniegt šo pakalpojumu, ja tajā laikā to pieļauj ārstniecības iestādes/nodaļas kapacitāte.

 

6. Gadījumos, kad personai paredzēts veikt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu,  bet personai nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, personai paredzēto plānveida pakalpojumu atliek līdz laikam, kad persona var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

 

7. Pavadošām personām, kuras vēlas piedalīties ģimenes dzemdībās, atļauts piedalīties ģimenes dzemdībās, kā arī uzturēties ģimenes palātās kopā ar pacienti, ja persona uzrāda sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).

 

8. Bērna, kuru stacionē, pavadošajai personai jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ja bērna, kuru stacionē,  pavadošajai personai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nav, ārstniecības iestāde veic Covid-19 testu atbilstoši SPKC centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

 

9. Ģimenes ārsts (vai ārsts speciālists) var nozīmēt laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 RNS testu personām 24 - 48 stundas pirms plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas (tai skaitā bērniem, vienam no vecākiem, kas pavadīs bērnu un citām pavadošām personām).

 

10. Ārsts speciālists var nozīmēt laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 RNS testu personām 24 - 48 stundas pirms tāda plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas, kas nav minēts 3.punktā, bet kura veikšanu nevar atlikt līdz Covid-19 vakcinācijas sertifikāta saņemšanai (piem., aborti, CT u.c).

 

11. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” ambulatoro speciālistu konsultācijas tiek nodrošinātas personām:

11.1. atbilstoši iespējām attālināti;

11.2. ja ambulatoro speciālistu konsultācijas nav iespējams nodrošināt attālināti, tad tikai :

  • ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • vai ar Covid-19 RNS testa sertifikātu sertifikāta derīguma termiņš līdz 48 stundām kopš materiāla paņemšanas.

 

12. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” ambulatoros pakalpojumus bērniem nodrošina:

12.1. bērnam līdz 2 gadu vecumam, ja pavadošai personai ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai Covid-19 RNS testa sertifikāts, kura derīguma termiņš līdz 48 stundām kopš materiāla paņemšanas un bērnam Covid-19 RNS tests (SARS CoV-2 vīrusa PĶR noteikšana rīkles un deguna iztriepē vai siekalu testā), ja ir klīniskas vai epidemioloģiskas indikācijas;

 

12.2.        bērnam pēc 2 gadu vecuma, ja pavadošai personai ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai Covid-19 RNS testa sertifikāts, kura derīguma termiņš līdz 48 stundām kopš materiāla paņemšanas un bērnam Covid-19 RNS tests (SARS CoV-2 vīrusa PĶR noteikšana rīkles un deguna iztriepē vai siekalu testā), ja ir klīniskas vai epidemioloģiskas indikācijas;

12.3.        bērnam pēc 12 gadu vecuma – Covid-19 RNS tests (SARS CoV-2 vīrusa PĶR noteikšana rīkles un deguna iztriepē vai siekalu testā) vai sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pavadošai personai ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai Covid-19 RNS testa sertifikāts.

 

13. SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” ambulatorie izmeklējumi tiek nodrošināti personām tikai:

  • ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • vai ar Covid-19 RNS testa sertifikātu sertifikāta derīguma termiņš līdz 48 stundām kopš materiāla paņemšanas.

 

14. Ambulatorās pieņemšanas pie speciālista un/vai izmeklējumus nodrošina tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ar pietiekamu laika periodu starp pacientu pieņemšanu, lai nodrošinātu, ka viņi nesatiekas.

 

15. Pacientu apmeklēšana stacionārā tiek pārtraukta.

 

Izņēmums ir kritiskā stāvoklī esoša pacienta apmeklējums, apmeklējumu lietderību nosaka ārstējošais ārsts.

Šajā gadījumā apmeklētājam:

  • jāuzrāda sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu;
  • jāuzrādot uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 testēšanas sertifikātu (SARS CoV-2 vīrusa PĶR noteikšana rīkles un deguna iztriepē); sertifikāta derīguma termiņš līdz 48 stundām kopš materiāla paņemšanas;
  • jāveic Ag (antigēna) tests pirms pacienta apmeklējuma (tests ir maksas).

 

 

Informāciju sagatavoja Epidemioloģiskā dienesta vadītāja M.Kūla

Pamatojoties uz 2021.gada 28.septembra MK noteikumiem Nr. 662 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

2021.gada 11.oktobrī.