Par valsts kontroles atzinumu

P5190161

Slimnīca nepiekrīt publiski izskanējušam apgalvojumam par neekonomiski izlietotiem līdzekļiem 145 000 Ls apmērā, šāds apgalvojums nav arī Valsts kontroles ziņojumā.

 

Tajā ir teikts, ka jāievieš efektīvāka publisko finanšu līdzekļu izlietojuma un publisko iepirkumu procesu kontrole, lai novērstu iespējamos līdzekļu neekonomiskas izlietošanas risku – un tam arī slimnīca piekrīt. Krīzes laikā ar samazinātu darbinieku skaitu administrācijā un ļoti komplicētām prasībām, kuras izvirza Iepirkumu likums, ir pieļautas atsevišķas neprecizitātes, bet tas nav iemesls apgalvojumam par neekonomisku līdzekļu izlietojumu.

 

Attiecībā uz speciālistiem piedāvātajiem dzīvokļiem, uzskatām, ka ārstiem, kas pārceļas strādāt uz Liepāju ir jānodrošina optimāli dzīves apstākļi – cilvēkresursu deficīts ārstniecībā neļauj rīkoties citādi, ja vēlamies nodrošināt reģiona iedzīvotājiem labu speciālistu pieejamību. Slimnīcas izvērsts viedoklis par Valsts kontroles atzinumu pieejams slimnīcas mājas lapā.