!!! Pieraksts pie speciālistiem / uz izmeklējumiem

Pieraksts uz Maiju:

25. aprīlis – uz izmeklējumiem;

27. aprīlis – uz speciālistu konsultācijām;

!!! Onkoloģisko pacientu diagnostikas un aprūpes kārtība
Pacienti ar aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām ar korekti noformētu ģimenes ārsta nosūtījumu (forma 027/u) var pieteikties Liepājas Reģionālās slimnīcas Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā katru darba dienu no plkst.10 .00 līdz 15.00

Rekvizīti

SIA ''Liepājas reģionālā slimnīca''

Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja

Reģ. nr. LV42103041306

 

Banka AS SEB banka AS Swedbank
Bankas kods UNLALV2X HABALV22
Konta Nr. LV72UNLA0050010916032 LV79HABA0551017064193