Slimnīcas darbinieki saņem ministrijas apbalvojumus

Veselības ministres Andas Čakšas (otrajā rindā vidū) pasniegtos Veselības ministrijas apbalvojumus saņēma: Evita Ruicēna (pirmajā rindā no kreisās), Ilona Blūma, Agita Benta, kā arī Ivars Krastiņš (otrajā rindā no kreisās) un Edvīns Striks
Veselības ministres Andas Čakšas (otrajā rindā vidū) pasniegtos Veselības ministrijas apbalvojumus saņēma: Evita Ruicēna (pirmajā rindā no kreisās), Ilona Blūma, Agita Benta, kā arī Ivars Krastiņš (otrajā rindā no kreisās) un Edvīns Striks

2.maijā veselības ministre Anda Čakša pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus veselības nozares pārstāvjiem, to vidū arī Liepājas Reģionālās slimnīcas darbiniekiem.

 

Veselības ministrijas Atzinības raksti tika piešķirti:

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājam Edvīnam Strikam par personisko ieguldījumu, nodrošinot augstu kvalitāti slimnīcas darbā un pacientu aprūpē, vadot Liepājas Reģionālo slimnīcu.

 

Edvīns Striks ir Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs kopš 2010.gada. Divas reizes - 2012. gadā un 2016. gadā – slimnīca saņēmusi Latvijas labākās slimnīcas balvu, kas apliecina medicīnas iestādes darba kvalitāti un ieguldījumu pacientu aprūpē. E.Strika vadībā slimnīca strādā liepājnieku un Liepājas apkārtējo novadu iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā, papildinot gan sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti, gan piesaistot jaunus veselības aprūpes speciālistus. Liepājas Reģionālā slimnīca ir lielākais daudzprofilu medicīniskās aprūpes centrs Kurzemē, kur gadā stacionāro un ambulatoro aprūpi saņem ap 50 000 pacientu. Tiek veiktas 5000 dažādas sarežģītības operācijas, ik gadu tiek pieņemtas ap 1150 dzemdībām.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas Kurzemes Uroloģijas centra vadītājai, uroloģei, onkoloģei – ķīmijterapeitei, slimnīcas onkoloģisko pacientu konsīlija vadītājai Dzintrai Litavniecei par mērķtiecību un personīgo ieguldījumu Kurzemes Uroloģijas centra izveidošanā un izcilu ieguldījumu pacientu veselības aprūpē.

 

Pateicoties Dz. Litavnieces mērķtiecībai, Liepājas Reģionālajā slimnīcā tika izveidots Kurzemes Uroloģijas centrs, kas Kurzemes reģiona iedzīvotājiem nodrošina plaša spektra uroloģisko palīdzību – gan diagnostiku, gan ārstēšanu. Nozīmīgs ir Dz. Litavnieces ieguldījums izveidojot slimnīcā spēcīgu ārstu - urologu komandu, kas nodrošina augsta līmeņa uroloģisko un onkoloģisko palīdzību ikvienam pacientam. Dz. Litavniece ir augsti kvalificēts speciālists ar milzīgu pieredzi, tomēr viņa nekad neapstājas pie sasniegtā un nepārtraukti ievieš jaunas ārstēšanas un diagnostikas metodes. Pacienti daudzkārt ir

novērtējuši Dz. Litavnieces darbu, izsakot pateicību un 2014. gadā ārste ieguva titulu „Gada liepājniece 2014”. Dz. Litavnieces veikumu augstu novērtējusi arī Latvijas Ārstu biedrība piešķirot apbalvojumu: II.  pakāpes goda zīmi „Cilvēka laiks”.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsārstam, anesteziologam – reanimatalogam, algologam, slimnīcas izglītības un zinātnes virsārstam Ivaram Krastiņam par ieguldījumu veselības nozarē, izcili pildot pienākumus un pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstniecībā, nodrošinot nepārtrauktu to uzraudzību un aprūpi augstā profesionālā līmenī.

 

Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas ikdienas darba apjoms un intensitāte no medicīniskā personāla prasa lielu atbildību, zināšanas un pieredzi. I. Krastiņš ar lielu pašaizliedzību un izturību veic šo grūto un ļoti atbildīgo darbu, nodrošinot nodaļas kolektīva profesionālu un saskaņotu rīcību ikdienā. Tas iespējams tikai ārstam ar augstu kvalifikāciju, atbildības sajūtu un spēju sadarboties ar pārējo personālu. Kolēģi I. Krastiņu raksturo kā cilvēku, kas apveltīts ar iniciatīvu un entuziasmu un ar savu darbu un personīgo piemēru viņš ir panācis, ka slimnīcā tiek nodrošināta augsta līmeņa intensīvās terapijas un reanimācijas palīdzība ikvienam pacientam. Ar savu darbu un cilvēcīgo attieksmi I. Krastiņš iemantojis arī lielu pacientu uzticību.

 

Veselības ministrijas Pateicības raksti tika piešķirti:

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas Kurzemes Uroloģijas centra virsmāsai Agitai Bentai par ilggadēju darbu, nesavtīgi pildot amata pienākumus un ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē.

 

A.Benta nesavtīgi un profesionāli līmenī pilda savus ikdienas pienākumus iedzīvotāju veselības aprūpē. Viņa uzkrājusi pamatīgas zināšanas un plašu pieredzi šajā jomā, ko novērtējusi arī iestādes vadība, uzticot viņai nodaļas virsmāsas pienākumus. A. Benta prasmīgi vada un organizē nodaļas māsu darbu un vienlaikus spēj būt arī izcila palīdze ārstiem. A. Benta nepieļauj nevērīgu attieksmi pret pacientiem, tāpēc ieguldījusi lielu darbu, lai nodaļā izveidotu profesionālu māsu komandu, kura prot palīdzēt, uzklausīt un nomierināt gan pacientus, gan viņu tuviniekus. Paralēli virsmāsas darbam, viņa veic arī dežūras un procedūru māsas pienākumus. Kolēģi A. Bentu raksturo kā izcilu un zinošu profesionāli, kura savu darbu veic ar lielu atbildības sajūtu un labprāt dalās ar savām zināšanām ar jaunākiem kolēģiem.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas klientu un pacientu reģistratorei Ilonai Blūmai par atsaucību un profesionalitāti, izcili pildot pienākumus, kvalitatīvi un augstā līmenī apkalpojot pacientus. Strādājot par pacientu reģistratori, I.Blūma nemainīgi izcili pilda savus darba pienākumus, ko novērtējuši gan pacienti, gan kolēģi. Viņa spēj kvalitatīvi un augstā profesionālā līmenī apkalpot pacientus un klientus arī tad, ja jātiek galā ar stresa situācijām, ar ko šajā darbā nākas saskarties ikdienas. Pacientu reģistratori ir vieni no pirmajiem, kas slimnīcā sastopas ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama mediķu palīdzība. Ir ļoti svarīgi, lai brīdī, kad cilvēks ir satraukts un apmulsis, to sagaida darbinieks, kas vienmēr ir atsaucīgs, iejūtīgs un vienlaikus arī profesionāli spēj reaģēt katrā konkrētā situācijā. Ar ko lieliski galā tiek I.Blūma. Kolēģi I. Blūmu raksturo, kā cilvēku uz kuru var paļauties jebkurā situācijā. Viņa nekad neliegs padomu jaunākiem kolēģiem, ir sirsnīga un atsaucīga.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas sociālajai darbiniecei Evitai Ruicēnai par profesionalitāti, atbalstu un spēju augstā līmenī identificēt gan klienta sociālās problēmas, gan vadīt to risināšanas gaitu.

 

Profesionalitāte, savstarpējais atbalsts un sadarbība ir galvenie rādītāji, kas raksturo E. Ruicēnas darbu un nodrošina augstu rezultātu pacientu aprūpē. E.Ruicēna augstā profesionālā līmenī spēj identificēt gan klienta sociālās problēmas, gan vadīt to risināšanas gaitu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistu palīdzību. Kolēģi un klienti E.Ruicēnu novērtējuši kā īpaši centīgu, pašaizliedzīgu un nemitīgi savas zināšanas pilnveidojošu darbinieku, kas pieņem jaunus izaicinājumus, sniedzot profesionālu atbalstu ikvienam klientam sociālo problēmu risināšanā. E. Ruicēna uzskata, ka atzīstamus rezultātus darbā var sasniegt tikai strādājot vienotā komandā ar kolēģiem.

 

 

 

Indra Grase

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”

sabiedrisko attiecību speciāliste