Parakstīts līgums par rekonstrukcijas projekta īstenošanu

c_297_145_16777215_00___images_bildes_rakstiem_psx_20160914_132747.jpg

Šodien, 01.02.2018. parakstīts līgums starp SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta „Infrastruktūras attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē” īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus, izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, uzlabojot to sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru SIA „Liepājas reģionālajā slimnīcā”, izveidojot piemērotu vidi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu aprūpes jomā un radot darbam atbilstošu vidi slimnīcas personālam.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš informē, ka projekta ietvaros plānots veikt vairāku slimnīcas nodaļu pārbūves un atjaunošanas darbus, kā arī to aprīkošanu. „Darbi tiks veikti Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, t.sk. paredzot nodaļas paplašināšanu papildus observācijas gultu izvietošanai, Konsultatīvajā nodaļā (ārstu kabineti), Funkcionālās diagnostikas nodaļā, Fizikālās terapijas un rehabiltācijas nodaļā, Asins sagatavošanas nodaļā, Hemodialīzes nodaļā, Paliatīvās aprūpes un Ķīmijterapijas nodaļā, Vispārējā bērnu slimību nodaļā, Hronisko pacientu aprūpes nodaļā, Traumatoloģijas nodaļā, Dienas stacionārā, Kardioloģijas nodaļā, NMPD nomas telpu pārbūve, kā arī slimnīcas slēgta tipa aptieka, veicot telpu pārbūvi, tiks pārcelta uz citu vietu. Papildus telpu pārbūves darbiem paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kas saistīta ar  ieejas mezgla pārbūvi slēgta tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas saskaņā ar izstrādāto būvprojekta risinājumu,” par gaidāmajiem darbiem stāsta A. Vistiņš.

 

Lai slimnīca varētu turpināt sniegt augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešama arī  medicīnas tehnoloģiju modernizācija, norāda A. Vistiņš. „Tādēļ projekta  ietvaros plānots iegādāties vairākas medicīnas tehnoloģijas vienības: anestēzijas iekārtas operāciju nodaļā - 2 gab, datortomogrāfijas iekārta Staru terapijas nodaļā topometrijas un simulācijas veikšanai - 1 gab, videoendoskopijas iekārtas komplekts operāciju nodaļas vajadzībām – 1 gab, digitālās mamogrāfijas iekārtas iegāde Funkcionālās diagnostikas nodaļā - 1 gab, ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde Funkcionālās diagnostikas nodaļā - 1 gab, stacionāra digitāla rentgena iekārta - 1 gab,” informē A. Vistiņš.

 

„Pašlaik norit būvprojekta izstrāde, ko veic SIA„Nams”. Būvprojektu plānots pabeigt šī gada pavasarī. Vienlaikus ar būvprojekta izstrādes pabeigšanu plānots uzsākt būvniecības darbu iepirkuma procedūru, kuru plānots noslēgt šī gada nogalē. Tādējādi pārbūves darbus plānots uzsākt nākamā gada sākumā. Ņemot vērā apstākli, ka slimnīcai nepieciešams nodrošināt esošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, pārbūves darbu īstenošanu plānots veikt vairākos etapos jeb kārtās. Precīzu darbu apjomu lielā mērā noteiks būvniecības iepirkuma rezultāti, kas parādīs, vai iecerētie pārbūves apmēri atbilst pieejamā finansējuma apjomam,” stāsta A. Vistiņš.

 

„Plānotie slimnīcas telpu pārbūves darbi ir loģisks turpinājums jau iepriekš izstrādātajai slimnīcas attīstības vīzijai un jau veiktajiem slimnīcas rekonstrukcijas darbiem. Attīstītā infrastruktūra ļaus nodrošināt augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus vēl plašākā apmērā, nodrošinās labvēlīgus vides apstākļus gan apmeklētājiem, gan personālam, tādējādi sekmējot arī jauno speciālistu piesaisti slimnīcā,” pārliecināts ir A. Vistiņš.

 

Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim

 

Projekta izmaksas:


Projekta kopējie izdevumi

16 982 096.04 EUR

Attiecināmās izmaksas, t.sk.

14 228 677.00 EUR

ERAF finansējums 85%

12 094 373.75 EUR

Valsts budžeta finansējums 9%

1 280 580.75 EUR

Liepājas Reģionālās slimnīcas finansējums 6%

853 722.50 EUR

Neattiecināmās izmaksas:Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums

2 753 419.04 EUR

 

Slimnīcas valdes priekšsēdētāju Edvīnu Striku priecē fakts, ka Liepāja atkal spējusi pierādīt to, ka tieši Liepājas Reģionālā slimnīca ir tā medicīnas iestāde, kurā jāiegulda šie Eiropas līdzekļi. „Skaidrs, ka mūs sagaida arī jauns izaicinājums - jāpiesaista gudri, strādāt griboši, motivēti darbinieki. Ar esošo darbinieku skaitu, pieaugot medicīniskā pakalpojuma apjomam, nebūs iespējams nodrošināt šos pakalpojumus ne ambulatorā sektorā, ne stacionārā. Tāpēc arī turpināsim piesaistīt jaunos speciālistus. Šogad no bērnu kopšanas atvaļinājumiem atgriežas vairāki ārsti: ķirurgs, bērnu ķirurgs, narkologs, hematologs un LOR jeb otolaringologs. Savukārt ar daļu jauno, Liepājai un apkārtējiem novadiem nepieciešamajiem speciālistiem slimnīcai ir noslēgts rezidentūras līgums, bet daļa ir Liepājas domes stipendiāti. Līdz ar to var jau puslīdz droši teikt, ka šie speciālisti tuvāko gadu laikā darbu uzsāks Liepājas Reģionālajā slimnīcā. Rezidentūras līgumi ir noslēgti ar neirologu, rehabilitologu, reimatologu, ķirurgu, asinsvadu ķirurgu, diviem anesteziologiem, ķīmijterapeitu, trīs traumatologiem, pediatru, diviem otolaringologie jeb LOR, oftalmologu, NMP ārstu, infektologu. Protams, bez ārstu trūkuma, iezīmējas vēl viena liela problēma - māsu trūkums. Māsas trūkst jau uz esošajiem apjomiem, bet lai attīstītu jaunas nodaļas mums būs nepieciešamas liels māsu skaits. Tas nozīmē, ka jāstrādā arī šajā virzienā un vēl intensīvāk jāsadarbojas ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli par māsu piesaisti. Sadarbība nav slikta arī līdz šim, bet jāstrādā vēl aktīvāk. Iespējams, tas varētu būt kāda speciāla māsu kursa izveide tieši Liepājas Reģionālās slimnīcas vajadzībām,” nākotnes sadarbības iespējas ieskicē E. Striks.

 

Indra Grase

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”

sabiedrisko attiecību speciāliste