Liepājas Reģionālā slimnīca gatavojas vērienīgai pārbūvei

c_297_145_16777215_00___images_bildes_rakstiem_lrs_new.jpg

Liepājas Reģionālās slimnīcas rekonstrukcijā līdz 2022.gada beigām plānots ieguldīt vismaz 17 miljonus eiro. To paredz 2018.gada 1.februārī parakstītais līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Infrastruktūras attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē” īstenošanu, kura attiecināmās izmaksas ir 14,2 miljonu eiro apmērā.

 

Turpinoties slimnīcas rekonstrukcijai, tiks atvērtas arī jaunas nodaļas, kurās būs vajadzīgs ievērojams skaits medicīnas personāla - gan ārsti, gan māsas. Tas nozīmē, ka pie kadru piesaistes jāstrādā aktīvi jau tagad. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks un valdes loceklis Andris Vistiņš stāsta par plānoto medicīnas iestādes pārbūvi un nākotnes vajadzībām, lai slimnīca varētu nodrošināt mūsdienīgus medicīniskos pakalpojumus un aprūpi.

 

Ir pagājuši četri gadi kopš tika pabeigta iepriekšējā rekonstrukcija un ārstniecības iestāde tika pie jaunām, gaišām telpām un modernām medicīniskām iekārtām. Taču aptuveni trešdaļa slimnīcas telpu vēl nav rekonstruētas.


A.Vistiņš. - Ja nebūs nekādas aizķeršanās būvniecības darbu iepirkumu procedūras norisē, Liepājas slimnīcā 2019. gada sākumā atsāksies vērienīga pārbūve infrastruktūras attīstības projekta ietvaros. Liela daļa slimnīcas telpu vēl nav renovētas kopš tās uzcelšanas brīža, līdz ar to mūsdienu veselības aprūpei un cilvēku apjomam šīs telpas vairs nav piemērotas. Lai pielāgotos mūsdienu situācijai un vajadzībām, infrastruktūrā jāveic nopietni ieguldījumi. Eiropas Savienības struktūrfonda nauda piešķirta tikai un vienīgi infrastruktūras attīstībai, kas ietver  telpu pārbūvi un labiekārtošanu, kā arī aprīkojuma un medicīnas tehnoloģiju iegādi. Citiem slimnīcas mērķiem un vajadzībām šī nauda nedrīkst tikt izlietota. Līdz ar to personāla atalgojumam utml. mērķiem tā nav pieejama.

 

Kā noritēs slimnīcas rekonstrukcija?


A. Vistiņš. – Pārbūves darbu īstenošanu plānots veikt divos etapos, vairākās kārtās. Viens no etapiem tiks veikts vairākos soļos. Šajā etapā pārbūves un labiekārtošanas darbi tiks veikti Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, t.sk. paredzot nodaļas paplašināšanu papildus observācijas gultu izvietošanai, Konsultatīvajā nodaļā (ārstu kabineti), Funkcionālās diagnostikas nodaļā, Fizikālās terapijas un rehabiltācijas nodaļā, Asins sagatavošanas nodaļā, Hemodialīzes nodaļā. Plānota arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nomas telpu pārbūve, kā arī slimnīcas slēgtā tipa aptieka tiks pārcelta uz citu vietu.

 

Otrs etaps ietver galvenā, A korpusa, austrumu spārna pārbūvi no 3. līdz 12. stāvam. Desmit nodaļas tiks pārveidotas līdzīgi kā viena puse šai korpusā jau ir sakārtota iepriekšējās rekonstrukcijas laikā. Tā kā slimnīcai nākas ar vien vairāk risināt sociālās problēmas, tad paredzams, ka liela daļa no šīm nodaļām tiks nodota hronisku pacientu ārstēšanai un aprūpei.

 

Papildus telpu pārbūves darbiem paredzēta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kas saistīta ar ieejas pārbūvi slēgtā tipa aptiekai un būvlaukuma sakārtošanu pēc pārbūves darbu veikšanas saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Precīzu darbu apjomu noteiks būvniecības iepirkuma rezultāti, kas parādīs, vai iecerētie pārbūves apmēri atbilst pieejamā finansējuma apjomam. Projekta sagatavošanas gaitā cenas tika paredzētas, galvenokārt balstoties uz tobrīd esošo tirgus situāciju, bet būvniecības sektorā pēdējā laikā vērojams būtisks cenu kāpums, tas mums rada bažas. Skatīsimies pēc konkursa rezultātiem, ceram, ka visu iecerēto varēsim realizēt un nenāksies no kādas no iecerēm atteikties.

 

Slimnīca rekonstrukcijas laikā savu darbību, protams, nepaturēs un sniegs visus nepieciešamos medicīniskos pakalpojumus.


A. Vistiņš. – Būvniecība notiks paralēli, nodrošinot nepārtrauktu ārstniecības procesu. Tas, protams, radīs neērtības. Darba organizācijas projektu izstrādās un būvdarbus veiks tā, lai neērtību būtu pēc iespējas mazāk. Aicinām būt saprotošiem gan darbiniekus, gan pacientus, gan citus slimnīcas apmeklētājus! Katrs darbu etaps plānots aptuveni pusotra gada garumā, taču precīzāki termiņi būs zināmi izstrādājot būvprojektu un noslēdzoties būvniecības iepirkumam. Jo vairāk spēsim rekonstrukcijas darbus īstenot vienlaicīgi, jo ātrāk ies, taču jāatrod vidusceļš, lai neapgrūtinātu slimnīcas darbu. Ārstniecības procesa nepārtrauktība un kvalitāte ir mūsu prioritāte. Arī nodaļu pārcelšanās prasīs laiku, telpas būs jāpieņem ekspluatācijā. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2022. gada beigas. Negribu solīt, ka izdosies ātrāk, jo būvniecības procesā viss nav paredzams, bet katrā ziņā – centīsimies.

 

Lai slimnīca varētu turpināt sniegt augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešama arī  medicīnas tehnoloģiju modernizācija.


A. Vistiņš. - Projekta ietvaros plānots iegādāties arī tādas medicīnas iekārtas kā anestēzijas iekārtas operāciju nodaļā, datortomogrāfijas iekārtu Staru terapijas nodaļā topometrijas un simulācijas veikšanai, videoendoskopijas iekārtu operāciju nodaļas vajadzībām, digitālās mamogrāfijas iekārtu un ultrasonogrāfijas iekārtu Funkcionālās diagnostikas nodaļā, stacionāra digitālo rentgena iekārtu u.c.

 

E.Striks. - Plānotie slimnīcas telpu pārbūves darbi ir loģisks turpinājums jau iepriekš izstrādātajai slimnīcas attīstības vīzijai un jau veiktajiem slimnīcas rekonstrukcijas darbiem. Attīstītā infrastruktūra ļaus nodrošināt augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus un labvēlīgus vides apstākļus gan apmeklētājiem, gan personālam, tādējādi sekmējot arī jauno speciālistu piesaisti slimnīcā. Pēc iecerētā pārbūves apjoma realizēšanas jau aptuveni 90% slimnīcas telpu platības būs sakārtota atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Esat spējuši pierādīt, ka tieši Liepājas Reģionālā slimnīca ir tā medicīnas iestāde, kurā jāiegulda šie Eiropas fondu līdzekļi slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai. Taču vienlaikus jūs vienmēr esiet uzsvēris, ka slimnīcas pievienotā vērtība ir tās darbinieki.


E.Striks. - Skaidrs, ka mūs sagaida arī jauns izaicinājums - jāpiesaista gudri, strādāt griboši, motivēti darbinieki. Ar esošo darbinieku skaitu, pieaugot medicīniskā pakalpojuma apjomam, nebūs iespējams nodrošināt šos pakalpojumus ne ambulatorā sektorā, ne stacionārā. Prieks, ka šogad darbu slimnīcā uzsāka četri jauni speciālisti – divi traumatologi, infektologs un rehabilitologs. Savukārt ar daļu jauno, Liepājai un apkārtējiem novadiem nepieciešamajiem speciālistiem slimnīcai ir noslēgti līgumi, bet daļa ir Liepājas domes stipendiāti. Līdz ar to, var jau puslīdz droši teikt, ka šie speciālisti tuvāko gadu laikā darbu uzsāks Liepājas Reģionālajā slimnīcā. Šādi līgumi ir noslēgti ar neirologu, reimatologu, ķirurgu, asinsvadu ķirurgu, diviem anesteziologiem – reanimatologiem, ķīmijterapeitu, traumatologu, diviem otolaringologie jeb LOR, zobārstu, radiologu.

 

Augstu vērtējam mūsu sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti, kas viennozīmīgi ir vadošā mācību iestāde medicīnas speciālistu sagatavošanā. Un tieši tagad tiek aktualizēts noslēgtais sadarbības līgums, kas paredzēs, ka ne tikai rezidenti, bet arī studenti apmācības atsevišķās mācību sadaļās izies Liepājas slimnīcā. Pieredze rāda, ka par vēlu ir piesaistīt tikai rezidentus, ir jāsāk runāt jau ar piektā, sestā kursa studentiem. Jāstāsta par mūsu piedāvātajām iespējām. Vēl vairāk – jārāda kādas ir viņu iespējas Liepājas Reģionālajā slimnīcā gan mācoties, gan arī turpmāk šo medicīnas iestādi izvēloties kā savu nākošo darba vietu. Rīgas Stradiņa Universitāte ir ieinteresēta, lai apmācības ķirurģijā, kardioloģijā un intensīvajā terapijā notiktu Liepājas slimnīcā. Līdz ar to mēs ceram, ka interese par darbu Liepājas slimnīcā pieaugs vēl vairāk.

 

Protams, bez ārstu trūkuma, iezīmējas vēl viena liela problēma - māsu trūkums. Māsas trūkst jau uz esošajiem apjomiem, bet lai attīstītu jaunas nodaļas mums būs nepieciešamas liels skaits māsu. Tas nozīmē, ka jāstrādā arī šajā virzienā un vēl intensīvāk jāsadarbojas ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli par māsu piesaisti.

 

Katras medicīnas iestādes līmeni nosaka ne jau izremontētās telpas un tehnloģijas, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi, bet galvenokārt cilvēki, kas tur strādā. Pastāvot konkurencei starp valsts un privātajām veselības aprūpes iestādēm, izdzīvos un attīstīsies tās medicīnas iestādes, kuras spēs piesaistīt jaunus kadrus. Mums patlaban nav tas sliktākais stāvoklis kadru piesaistes ziņā, bet jāskatās perspektīvā, vismaz tuvāko desmit gadu griezumā.

 

Vai pēdējā laikā veselības nozarē piesaistītie finanšu līdzekļi spēs atrisināt kadru problēmu?

 

Nenoliedzami, tas ir liels plus, ka ministre Anda Čakša veselības nozarei piesaistīja papildus finanšu līdzekļus. Bet, manuprāt, laiks, kad ar naudas līdzekļiem vien varēja glābt situāciju, ir stipri palaists garām. Bija laiks, kad vajadzēja iepludināt lielu naudu, lai samaksātu darbiniekiem, tas netika izdarīts. Līdz ar to daļa darba spēka devās uz ārzemēm, bet daļa, kas ir lielākā, aizgāja uz privāto sektoru. Tagad viņus pārliecināt, ka jānāk atpakaļ uz valsts slimnīcu ar visām tur esošām negācijām, ir diezgan grūti. Privātajā sektorā viņi ir pieraduši strādāt normētu darba laiku, bez nakts dežūrām, bez stresa un „kreņķiem” un nepārslogot sevi aprūpējot neatbilstoši lielu pacientu skaitu. Tā, kā tas notiek neatliekamās palīdzības slimnīcās, kur nokomplektēt dežūrpersonālu, kas sniedz pakalpojumu tieši uzņemšanas nodaļās, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās, kļūst arvien problemātiskāk. Teikt, ka iepludinot lielu naudas summu, kas tagad jau ir miljards, uzreiz krasi samazināsies rindas un būs atrisināta medicīnisko pakalpojumu pieejamības problēma, ir diezgan naivi. Ilgtermiņā, protams, tas var palīdzēt, bet jārēķinās ar trim, četriem gadiem, kad situācija varētu normalizēties. Tā vairs nav tikai naudas problēma, tā ir kadru problēma.

 

Vai tuvākajā laikā slimnīca plāno attīstīt jaunas programmas?

 

Katrai slimnīcai ir jāzina sava niša. Nedomāju, ka tuvākajā laikā mēs kaut ko paplašināsim, jo ir svarīgi ne tikai noturēt līmenī, bet arī attīstīt jau izvēlētās programmas un nokomplektēt speciālistu komandas, kas spēj sniegt šos pakalpojumus. Pēdējo astoņu gadu laikā mēs esam četrkāršojuši sniegto ambulatoro pakalpojumu skaitu. Ar esošā personāla skaitu, tā ir maksimālā kapacitāte. Tagad ir jārisina jautājumi, kas saistīti ar personāla skaita palielināšanu.

 

Ieskicējiet, lūdzu, Liepājas Reģionālās slimnīcas tālākās attīstības perspektīvas.

 

Viennozīmīgi, mēs gribam būt vadošā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas, un uz to mēs arī neatlaidīgi ejam. Kad valstī būs pieņemts jaunais veselības budžets, tikai tad mēs redzēsim, cik šogad ir atvēlēts veselības nozarei. Katru gadu mēs saskaramies ar vienu un to pašu problēmu - mēs nezinām savu budžetu ne tuvākajiem trīs, ne pieciem gadiem. Līdz ar to ilgtermiņā plānot savu darbu nav iespējams.

 

Mūsu stiprā puse ir veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana katru dienu, 24 stundas diennaktī, kas drīz būs „ekstra”. Pakalpojumi tiek sniegti ļoti labā līmenī, par ko liecina iedzīvotāju apmierinātības rādītāji. Liepājas Reģionālā slimnīca ir lielākais daudzprofilu medicīniskās aprūpes centrs Kurzemē, kur gadā gan stacionāro, gan ambulatoro aprūpi saņem ap 50 000 pacientu, veic ap 5000 operāciju un pasaulē nāk ap1000 jaundzimušo! Mēs esam vienīgā ārstniecības iestāde ārpus Rīgas, kas bez tādām programmām kā invazīvā kardioloģija, jaundzimušo reanimācija u. c., ko piedāvā arī citas reģionālās slimnīcas, spējam piedāvāt vēl tādas unikālas programmas kā mugurkaula ķirurģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija.

 

Rekonstrukcijas projekta izmaksas:


Projekta kopējie izdevumi

16 982 096.04 EUR

Attiecināmās izmaksas, t.sk.

14 228 677.00 EUR

ERAF finansējums 85%

12 094 373.75 EUR

Valsts budžeta finansējums 9%

1 280 580.75 EUR

LRS finansējums 6%

853 722.50 EUR

Neattiecināmās izmaksas: Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums

2 753 419.04 EUR

 

 

Indra Grase

Pārpublicējums no laikraksta „Tauta un veselība”

tematiskā pielikuma „Kurzemes veselības avīze”