Liepājas reģionālai slimnīcai pievieno Onkoloģijas klīniku

c_297_145_16777215_00___images_bildes_rakstiem_lrs_02.jpg

Pēdējo nedēļu laikā masu medijos parādās tendencioza un apzināti maldinoša informācija par VSIA “Piejūras slimnīca” reorganizāciju. Liepājā veselības aprūpes iestāžu reorganizācija nav nekas jauns. Iespējams, kāds vēl atceras Bērnu slimnīcas un Tuberkulozes slimnīcas reorganizāciju un to pievienošanu Liepājas Reģionālai slimnīcai, kuru pavadīja dažādas negācijas un baumas, kuras radīja cilvēciski saprotamas bailes no nezināmā, kā arī atsevišķu personu, kas nekādi nevēlējās samierināties ar neizbēgamo, uzburtā drūmā nākotne, ko tolaik spilgti atspoguļoja arī vietējie mediji, bet kas, protams, nepiepildījās, jo ne mirstoši bērni uz ielām, ne tuberkulozes epidēmija Liepājā netika piedzīvota.

 

Runas par VSIA „Piejūras slimnīca” reorganizāciju sākās jau sen. Par to liecina 2008.gada janvārī Veselības ministrijas un Liepājas pilsētas domes parakstītais nodomu protokols, kā arī 2010.gada maija Liepājas pilsētas domes lēmums par VSIA „Piejūras slimnīca” reorganizāciju, to pievienojot SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”. Ar apskaužamu regularitāti mainoties veselības ministriem, šis jautājums ik pa laikam atkal nokļuva atsevišķu ministru prioritāšu saraksta galvgalī. Taču nekad netika novests līdz loģiskām beigām dažādu, pārsvarā politisku, iemeslu dēļ.

 

Pēdējā versija par pārmaiņām VSIA „Piejūras slimnīca” parādījās šī gada vidū, kas paredzēja pakāpenisku šīs medicīnas iestādes reorganizāciju. Vēlāk tika konkretizēti arī datumi - Psihiatrijas klīnikas pievienošana VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” notiek 2021.gadā, bet Onkoloģijas klīnikas stacionārās daļas pievienošana SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” notiek 2020. gada 1.janvārī, savukārt ambulatorās daļas – 2020. gada 1. jūlijā.

 

Ja runājam par psihiatriju, tad uzreiz jānomierina pacienti, to radinieki un, protams, arī darbinieki. Psihiatrijas klīnika Liepājā būs. Esmu bijis daudzās apspriedēs Veselības ministrijā, kur ir runāts par šo jautājumu un nekad nav apspriesta pat varbūtība, ka Psihiatrijas klīniku varētu likvidēt un pacientus pārvietot uz citām klīnikām Latvijā. Domāju, ka pacientiem vismazāk interesē Psihiatrijas klīnikas juridiskais statuss – vai tā ir patstāvīga iestāde, vai VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””, vai  SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” filiāle. Visticamāk primārais, kas viņus interesē ir tas, lai pakalpojumus varētu saņemt Liepājā un pēc iespējas labākā kvalitātē.

 

Onkoloģisko pacientu ārstēšana jau gadu desmitiem notiek SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”. Slimnīcā strādā divi onkologi -ķīmijterapeiti, onkologs – ginekologs, hematologs, staru terapeits, augsti kvalificēti radiologi – diagnosti. Ir profesionāli spēcīga ķirurgu un anesteziologu – reanimatologu komanda, kuru darbu atzinīgi ir novērtējuši pacienti. Par to liecina procentuāli lielais ķirurģiski ārstēto pacientu skaits. No visiem pacientiem 24% ir ķirurģiski ārstēti pacienti (pārējās reģionālās slimnīcās vidēji ir 17%, universitātes klīnikās - 24%) un liela daļa no šiem pacientiem ir onkoloģiskā profila pacienti. Slimnīcā ir akreditēta Histoloģijas laboratorija, iegādātas modernākās tehnoloģijas. Ik nedēļu notiek onkoloģijas konsīliji, kuros speciālistu komanda lemj par katra onkoloģiskā pacienta ārstēšanas plānu, lai ikviens saņemtu pēc iespējas labāku un savai diagnozei un veselības stāvoklim atbilstošāku terpiju.

 

Slimnīcas darbinieku profesionalitāti ir novērtējis arī Nacionālais veselības dienests (NVD), par ko liecina savstarpēji noslēgtie līgumi par onkoloģisko pacientu āstēšanu. No šī gada novembra ir uzsākta krūts vēža ķirurģiskā ārstēšana, piesaistot vienu no vadošajiem speciālistiem valstī, kā arī mūsu ārsts ir ilgstoši štažējies gan Latvijas Onkoloģijas centrā, gan ārzemēs, lai varētu veikt ne tikai sektorālās rezekcijas un krūts ablācijas, bet arī rekonstrukcijas operācijas, kas līdz šim Liepājā nebija iespējams.

 

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” nepārtraukti meklē iespējas kā uzlabot un paplašināt ambulatoro pacientu ārstēšanu. VSIA „Piejūras slimnīca” pēkšņais lēmums nesniegt ambulatoros pakalpojumus jau no 2020. gada 1. janvāra, nenoliedzami rada mums zināmus sarežģījumus. Taču saprotot, ka radušās situācijas galvenie ķīlnieki ir pacienti, darīsim visu iespējamo, lai tie pēc iespējas mazāk saskartos ar apgrūtinājumiem saņemot sev vajadzīgos veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Mērķtiecīgi investējam līdzekļus medicīnas tehnoloģijās un aprīkojumā. Novembrī ir iegādāts jaunākās paaudzes mamogrāfs, kā arī paplašinātas magnētiskās rezonanses aparatūras tehniskās iespējas, lai varētu veiksmīgāk diagnosticēt ļaundabīgos audzējus. Valstī ir noteiktas striktas prasības gan tehnoloģijām, ar ko sniedz pakalpojumus onkoloģiskiem pacientiem, gan personālam, kuram jābūt ar noteiktu pieredzi un prasmēm. Tāpēc tiek slēgts līgums ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” Krūts centra speciālistiem.

 

Papildus tam ir izveidota jauna štata vieta Konsultatīvajā nodaļā. Jaunā darbinieka pamatuzdevums būs nodrošināt pakalpojumu pieejamību onkoloģiskiem pacientiem pēc iespējas īsākā laika intervālā. Būs konkrēts telefona numurs, uz kuru gan pacienti ar onkoloģiskām saslimšanām, gan, vajadzības gadījumā, arī ģimenes ārsti varēs zvanīt un izklāstīt radušās problēmas. Šeit gan gribu uzsvērt – jaunais darbinieks apkalpos pacientus tikai ar onkoloģiskām saslimšanām, bet citus pakalpojumus varēs saņemt ierastajā kārtībā. Jāpiebilst, ka pacientam, kuram ir diagnosticēts vēzis vai ir aizdomas par to, ir noteikts pieļaujamais laika intervāls, kurā šo pakalpojumu var saņemt nekaitējot veselībai. Pakalpojumu saņemšanas gaidīšanas laiku noteikti samazinās arī tas, ja pacientam, nākot uz konsultāciju vai konsīliju, līdzi būs ārstniecības dokumenti ar norādēm par līdz šim veiktajiem izmeklējumiem un saņemto terapiju. Tas ļaus izvairīties no nevajadzīgi atkārtotiem izmeklējumiem un pēc iespējas ātrāk turpināt uzsākto specifisko terapiju. Tāpat slimnīcas speciālisti ir piekrituši sākot no  2020. gada 1. janvāra palielināt konsultējamo pacientu skaitu, lai mazinātu nevajadzīgi radīto spriedzi pacientu vidū.

 

Edvīns Striks,

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs