Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu  un Komerclikuma 214.1 pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauc dalībnieku sapulci 2020.gada 14.aprīlī plkst. 14:00, Sabiedrības administrācijas telpās - telekonferenču zālē, Slimnīcas ielā 25, Liepājā.

 

Darba kārtība:
1.Sabiedrības Dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
2.Sabiedrības Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
3.Sabiedrības Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
4.Sabiedrības Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja informācija par Liepājas pilsētas domes noteikumiem.
5.Sabiedrības Budžeta 2020.gadam apstiprināšana.
6.Sabiedrības kapitāla daļu turētāju pārstāvju  pilnvarojums Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumus par dāvinājumiem (ziedojumiem).
7.Sabiedrības kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojums Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņot valdes locekļu komandējumus.
8.Sabiedrības 2020.gada 14.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.