Turpinoties rekonstrukcijai stacionāra nodaļas atradīsies citviet

lrs3
Pēc rekonstrukcijas slimnīca iegūs modernas un mūsdienīgas nodaļas ar 28 gultām katrā

Turpinoties Liepājas Reģionālās slimnīcas vērienīgajai rekonstrukcijai, no 1. oktobra pakāpeniski tiek pārvietotas stacionāra nodaļas, lai atbrīvotu telpas būvniecības ceturtās kārtas darbu uzsākšanai. Šajā kārtā pārbūves darbi notiks slimnīcas galvenā korpusa rietumu spārnā. Līdz ar to pacientus izvietos šīs ēkas pretējā (austrumu) spārnā. Pēc šīs rekonstrukcijas kārtas slimnīca iegūs modernas un mūsdienīgas nodaļas ar 28 gultām katrā.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas vērienīgās pārbūves darbi atsākās 1.augustā, kad tika uzsākta rekonstrukcijas otrā kārta. Tās laikā pagrabstāvā tiek izbūvētas ģērbtuves personālam, pirmajā stāvā - Funkcionālās diagnostikas un Radioloģijas nodaļa, otrajā stāvā - Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa, Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļa, kā arī dzemdību zāles un Sirds asinsvadu kateterizācijas laboratorija.

 

Kopumā projektā paredzēts īstenot slimnīcas rekonstrukcijas otro, trešo un ceturto kārtu, ieguldot 9,26 miljonus latu. No tiem 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un 5% valsts finansējums. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks skaidro, ka noteiktā naudas summa ir jāapgūst noteiktā termiņā – 36 mēnešos. Pretējā gadījumā slimnīcai var nākties maksāt soda procentus, vai daļu naudas pat zaudēt, norāda E. Striks. „Lai iekļautos termiņā un projektu pabeigtu plānotajā laikā, mēs esam spiesti uzsākt vairāku būvniecību kārtu īstenošanu vienlaicīgi. Līdz ar to rekonstrukcijas kārtas pārklājas un īpaša pārtraukuma starp tām nav.

 

Tā kā slimnīcai ir jānodrošina ārstniecības procesa nepārtrauktība, nedaudz saspringtāki apstākļi būs gan pacientiem un apmeklētājiem, gan pašiem darbiniekiem. Taču mūs iedrošina tas, ka arī pirmās kartas celtniecības laikā, kas ilga 14 mēnešus, mēs nesaņēmām nevienu iedzīvotāju sūdzību saistībā ar remontdariem. Redzot cik veiksmīgi ir īstenota slimnīcas rekonstrukcijas pirmā kārta, ir pamats domāt, ka arī pārējās kārtas tiks pabeigtas laikā un labā kvalitātē. Iedzīvotājus un potenciālos klientus aicinām izturēties ar sapratni, būt iecietīgiem un sekot līdzi informācijai Konsultatīvajā nodaļā, kur tiks norādīts kurā stāvā atrodama katra no nodaļām,” stāsta E. Striks.

 

Šā gada 30.martā tika izsludināts būvdarbu iepirkums "Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 2., 3., 4. kārta". Par uzvarētāju konkursā tika atzīta pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS & RBSSKALS Būvvadība”. Būvniecības darbi tiek īstenoti ERAF projekta "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti." ietvaros.

 

 

 

 

Indra Grase

slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste