Slimnīca savām vajadzībām skābekli ražos pati

c_297_145_16777215_00___images_bildes_rakstiem_P5190161.JPG
Liepājas Reģionālajā slimnīcā tiek uzstādīti skābekļa ģeneratori un turpmāk slimnīca savām vajadzībām izmantos pašu ražotu skābekli.
 
Vēl pagājušajā 2010. gadā slimnīcas valde nolēma atteikties no skābekļa tvertņu nomas no SIA „Elme Messer L”, kas piegādāja skābekli un sākt ražot skābekli pašiem.
 
Šim nolūkam slimnīcā tiek uzstādīti divi skābekļa ģeneratori, kas ar skābekli nodrošina visu slimnīcu. Slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš skaidro, ka lēmuma pieņemšanai, galvenokārt, ir ekonomisks raksturs, jo esošās skābekļa tvertnes, kurās līdz šim tika uzglabāts skābeklis, ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. A. Vistiņš: „Nomātajām tvertnēm beidzās ekspluatācijas termiņš un tās vairs nav derīgas skābekļa uzglabāšanai. Lai tās rekonstruētu, nepieciešamas investīcijas. Izvērtējot plānoto elektroenerģijas patēriņu, un to, cik mēs līdz šim maksājām par skābekli, secinājām, ka nav lietderīgi investēt jau esošajās tvertnēs, kuras turpmāk mēs atkal nomātu, bet izdevīgāk ir uz nomaksu iegādāties skābekļa ģeneratorus un pašiem sākt ražot skābekli. Līdz ar to pēc diviem gadiem galvenās izmaksas būs tikai par patērēto elektroenerģiju, kas nepieciešama, lai saražotu skābekli. Ieguvumi ir vairāki: pirmkārt, finansiālais un, otrkārt, autonomija – mēs paši būsim noteicēji par piegādi un nebūsim atkarīgi no piegādātājiem.”
 

Patlaban jau ir uzstādīti abi skābekļa ģeneratori un kompresori, kā arī tiek veikta sistēmas testēšana. Slimnīcas enerģētiķis Vladimirs Ļekarevs skaidro, ka divi skābekļa ģeneratori nepieciešami, ja kāds no tiem iziet no ierindas tehnisku iemeslu dēļ. Savukārt līdz janvāra vidum vēl tiks uzstādīti 2 skābekļa balonu saišķi, kas slimnīcu nodrošinās ar skābekli vismaz divas dienas gadījumā, ja notiek kāda avārija, piemēram, tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve vai abi ģeneratori saplīst vienlaicīgi, kas gan ir maz ticams, piebilst V. Ļekarevs. Taču rezerves ir nepieciešamas, lai slimnīca nepaliktu bez skābekļa, kā arī vajadzīgas gadījumā vienlaicīgi varētu veikt abu ģeneratoru profilaktisko remontu.

 

Ģeneratoru un kompresoru kopējā vērtība ir Ls 76 888, 90. No kuriem 30% ir samaksāts, bet pārējais tiks segts divu gadu laikā.