Pie slimnīcas izbūvētas jaunas autostāvvietas

Jaunais stāvlaukums izbūvēts kā turpinājums jau iepriekš izbūvētajam stāvlaukumam papildus iegūstot 91 autostāvvietu.
Jaunais stāvlaukums izbūvēts kā turpinājums jau iepriekš izbūvētajam stāvlaukumam papildus iegūstot 91 autostāvvietu.

No 14.08.14. slimnīcas apmeklētāji un klienti automašīnas varēs novietot jau jaunajā stāvlaukumā. Kopumā papildus izbūvēta 91 autostāvvieta apmeklētāju automašīnu novietošanai.

 

Kaut arī slimnīcas teritorijas labiekārtošana līdz galam vēl nav pabeigta, bet ņemot vērā lielo nepieciešamību pēc auto novietnēm, sākot no ceturtdienas, 14.augusta tiks atvērtas papildus stāvvietas, kas domātas slimnīcas klientu un apmeklētāju vajadzībām.

 

Jaunais stāvlaukums izbūvēts kā turpinājums jau iepriekš izbūvētajam stāvlaukumam – ar trīs atdalošajām „zaļajām” joslām, gar kurām perpendikulāri izvietotas auto novietnes. Līdz ar to tagad pie slimnīcas labiekārtotā stāvlaukumā iespējams novietot 131 automašīnu.

 

Projektā uzmanība tika pievērsta arī vides pieejamībai. Teritorijā vertikālais plānojums risināts ar lēzenām reljefa starpībām. Ietves pārejas posmi risināti ar iedziļināto ceļa apmali, kas ļauj ērti pārvietoties cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Turklāt jau iepriekš tuvu slimnīcas ēkas ieejai ir izbūvētas vēl 4 autostāvvietas personām ar kustību traucējumiem.

 

Papildus autostāvvietu izbūvēšanai sakārtots arī ielu apgaismojums, lietus kanalizācijas sistēma, kas kalpojusi kopš slimnīcas uzcelšanas un bija nolietojusies.

 

Turpinoties rekonstrukcijai, vēl papildus tiks izbūvētas aptuveni 50 autonovietnes dienesta vajadzībām, tas ir darbinieku automašīnām. Dienesta vajadzībām izbūvēs autostāvvietas galvenās ēkas rietumu un austrumu pusē. Viena no tām atradīsies pretī iepriekšējai slimnīcas galvenajai ieejai, kas turpmāk būs dienesta ieeja. Arī šajā daļā stāvlaukumu veidos ar sadalošajām apstādījuma joslām, kur paredzēti koku un krūmu stādījumi. Pilnībā no jauna tiks mainīts ieejas mezgls ēkā, pārbūvējot kāpnes un izveidojot nelielu atpūtas zonu ar soliņiem, atkritumu urnām un velo statīviem. Savukārt otra stāvvieta būs pie dienesta ieejas ēkas pretēja - austrumu pusē.

 

Kopumā rekonstrukcijas piektās kārtas laikā paredzēts veikt slimnīcas teritorijas labiekārtošanas darbus, to skaitā autostāvlaukumu un iekškvartāla ceļu izbūvi, teritorijas apgaismojuma un lietus ūdens novadīšanas inženierkomunikāciju izbūvi.

 

Plānots, ka visu stāvvietu ierīkošanas un apkārtnes labiekārtošanas darbi jāpabeidz līdz oktobra beigām. Darbus veic SIA VEGA1, darbi tiek veikti par slimnīcas līdzekļiem 402 219 eiro apmērā bez PVN

 

Indra Grase

slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste