Slimnīca saņem Atzinības rakstu no Labklājības ministrijas

c_297_145_16777215_00___images_bildes_rakstiem_p9220154.jpg

Liepājas Reģionālā slimnīca saņēmusi Labklājības ministrijas Atzinības rakstu, jo projekts "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti" ir atzīts kā horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" labās prakses piemērs un izvirzīts apbalvošanai par ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā.

 

 

Atzinības raksts tika pasniegts Eiropas Savienības struktūrfondu 2007. - 2013.gada plānošanas perioda noslēguma konferencē "Eiropas Savienības fondu atbalsts – no pieredzes uz nākotnes izaicinājumiem", kas notika 19.septembrī Rīgā.

 

Sociālai videi ir milzīga ietekme uz cilvēka veselību un apzinoties katra atsevišķa cilvēka vajadzības, slimnīcas sociālā politika vērsta uz to, lai nodrošinātu augstu sociālo atbalstu un palīdzību ik vienam klientam, to skaitā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Pēdējo gadu laikā, slimnīcā paplašināts medicīnisko pakalpojumu klāsts, kā arī būtiski uzlabota to kvalitāte un pieejamība, īpaši rūpējoties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - trepju margas un lifts aprīkots ar Braila rakstu, kas atvieglo vājredzīgu pacientu pārvietošanos, ierīkotas plašas durvis bez sliekšņiem, lai pa tām varētu iebraukt pacienti ratiņkrēslos un māmiņas ar bērnu ratiņiem, uz grīdas novilktas košas līnijas kā norādes cilvēkiem ar redzes traucējumiem, pie slimnīcas izveidotas speciālas autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, savukārt autobusa pietura pie slimnīcas ierīkota atbilstoši „zemās grīdas principam”. Turklāt tā atrodas netālu no ieejas, lai atvieglotu cilvēku ar kustību traucējumiem nokļūšanu medicīnas iestādē.

 

 

 

 

Indra Grase

slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste