Pasaules Bankas eksperts apmeklē Liepājas Reģionālo slimnīcu

Pasaules bankas eksperts Sam Tornquist (centrā) un citi viesi apskatīja renovētās slimnīcas nodaļas, operāciju zāles, dienas stacionāra un citas telpas.
Pasaules bankas eksperts Sam Tornquist (centrā) un citi viesi apskatīja renovētās slimnīcas nodaļas, operāciju zāles, dienas stacionāra un citas telpas.

Liepājas Reģionālo slimnīcu iepazīšanās vizītē apmeklēja Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules Banka) eksperts Sam Tornquist,

kurš Eiropas sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" piedalās veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādē sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās, kā arī perinatālā un neonatālā perioda veselības jomās.

 

 

Iepazīšanās vizītes laikā viesi tikās ar Liepājas Reģionālās slimnīcas vadību un speciālistiem, lai iepazītos ar slimnīcas pieredzi ārstniecībā, cilvēkresursu plānošanā, veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošanā un uzņēmuma infrastruktūras sakārtošanā, kā arī apskatīja renovētās slimnīcas nodaļas, operāciju zāles, dienas stacionāra un citas telpas.

 

Pasaules bankas eksperts Sam Tornquist tikšanās laikā apsveica slimnīcas vadību „ar labi padarītu darbu”, vienlaiks uzsverot, ka jautājumi, kas skar  veselības aprūpes sistēmas resursu izmantošanu ir jāizrunā, lai pēc iespējas labāk apmierinātu vajadzības šajā nozarē.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks: „Šādas vizītes notiek vairākās Latvijas medicīnas iestādēs un to mērķis ir pēc iespējas veiksmīgāka Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu sadale nākošajā plānošanas periodā. Tāpēc ir būtiski paskaidrot, kur nepieciešams ieguldīt naudu un kāds no tā būs reāls labums mūsu pacientiem, iedzīvotājiem, gadījumā, ja šos līdzekļus piešķirs arī Liepājas Reģionālai slimnīcai. Mēs parādījām kur esam izlietojuši iepriekš piešķirtos Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Gribu ticēt, ka arī Pasaules bankas eksperta vērtējumā nauda ir mērķtiecīgi un pareizi izlietota, jo rezultāts ir labs, kas varētu būt iemesls turpmākai veiksmīgai diskusijai par kārtējo Eiropas Savienības līdzekļu piesaistīšanu iepriekš definētajām prioritārajām nozarēm - tās ir onkoloģija, kardioloģija, māte un bērns, kā arī garīgā veselība. Tā kā plāni mums ir un mēs ļoti labi zinām ko gribam sasniegt, tad trijās no šīm programmām esam iecerējuši piesaistīt līdzekļus arī šajā plānošanas periodā.”

 

Arī Veselības ministrijas Primārās veselības aprūpes nodaļas vadītāja Marika Petroviča norāda, ka Eiropas Savienības struktūrfondu jaunajā plānošanas periodā iecerēts veikt uzlabojumus sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālās, un garīgās veselības jomā, attīstītot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, veicot investīcijas infrastruktūras uzlabošanā un jaunas izveidē. Tāpēc, lai struktūrfondu piešķirto finansējumu izmantotu maksimāli lietderīgi, tiek apzinātas valsts veselības aprūpes sistēmas vājās vietas, padziļināti pētot jau nosauktās četras prioritārās jomas. Pasaules banku eksperti vērtē situāciju uz vietas medicīnas iestādēs un diskustē ar nozares speciālistiem par labākiem konkrētiem pasākumiem ko realizēt un kur ieguldīt naudu.

 

Nacionālais veselības dienests 2014.gada 30.decembrī ar Pasaules banku ir noslēdzis līgumu „Par atbalstu veselības aizsardzības sistēmas stratēģijas izstrādāšanai prioritārajām slimību jomām Latvijā”, un šī līguma ietvaros Pasaules banka ir apņēmusies identificēt un novērtēt veselības aprūpes sistēmas vājās vietas, noteikt to cēloņus un sniegt risinājumus.Indra Grase

Slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste