19. februārī Liepājas Reģionālai slimnīcai 25 gadu jubileja

25gadi
Liepājas Reģionālā slimnīca šo jubileju sagaidīs ar vērienīgu būvniecību, kas ļaus uzlabot iedzīvotāju veselības aprūpi un medicīnisko pakalpojumu pieejamību.

 

Vēl pagājušajā gadā uzsākti virkne projektu, kas tiks pabeigti turpmāko divu gadu laikā. Līdz šā gada beigām ir jābūt uzceltam jaunam korpusam, kur izvietosies plaša Konsultatīvā nodaļa, Dienas stacionārs, Operāciju bloks un Sterilizācijas dienests. Jāuzsāk arī centrālā korpusa siltināšana un ventilācijas sistēmas modernizācija, jābūt uzceltām Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) nodaļas slūžām un izveidotam savienojumam ar Staru terapijas nodaļu, kā arī jābūt nomainītiem visiem liftiem, ieskaitot to priekštelpu remontu un ugunsdrošības prasībām atbilstošu durvju ierīkošanu. Savukārt, lai iekārtotu ērtu sabiedriskā transporta pieturvietu, tiks demontēta iepretī NMP nodaļai esošā ēka, kura netiek izmantota. Slimnīcas rekonstrukcija tiek īstenota par Eiropas Savienības struktūrfonda piešķirtajiem līdzekļiem 3,4 milj. latu apjomā.

 

Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks: „Mēs varam būt gandarīti par padarīto un es ceru, ka arī visi mūsu darbinieki saprot, ka ir iemesls lepoties ar mūsu iestādi. Tā ir otrā lielākā medicīnas iestāde ārpus Rīgas - 18 000 tūkstoši izārstētu pacientu, 4,5 tūkstoši operācijas un 1000 dzemdības ir skaitļi, kas runā paši. Mēs esam vienīgā iestāde ārpus Rīgas, kas bez tādām programmām kā invazīvā kardioloģija, jaundzimušo reanimācija u. c., ko piedāvā arī dažas citas reģionālās slimnīcas, spējam piedāvāt vēl tādas unikālas programmas kā mugurkaula ķirurģija, asinsvadu ķirurģija, mikroķirurģija.”

 

Slimnīcas 17 specializētu nodaļu vienvietīgās, divvietīgās un četrvietīgās palātās ar modernu aprīkojumu izvietotas 411 gultas. Medicīnas iestādē strādā vairāk nekā 700 darbinieku, to skaitā 82 ārsti un 295 medmāsas, nodrošinot medicīnisko pakalpojumu pieejamību visiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

 

Vēstures dati:

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, tolaik Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca atrodas Slimnīcas ielā 25.1986. gada 19. februārī notika jaunceltnes svinīgā atklāšana, bet pēdējo un galīgo aktu par jaunās slimnīcas nodošanu ekspluatācijā tā laika atbildīgās amatpersonas parakstīja 1986. gada 30. septembrī. Tolaik, kad pašvaldībā lēma par jaunas slimnīcas celtniecības nepieciešamību, pirmā tās atrašanās vieta bija noteikta Tankistu ielā 37. Bija paredzēts celt medicīnas iestādi ar 300 gultasvietām. Aptuveni pēc gada Izpildkomitejas vadība tomēr par labāku atzina citu vietu – to, kur slimnīca atrodas patlaban, un ar 1971. gada 21. maija lēmumu to šeit arī sāka celt.

 
Laikam ejot slimnīcai ir bijuši vairāki galvenie ārsti: Oļegs Timofejevs (1983.g. – 1986.g.), Miervaldis Vītoliņš (1986.g. – 1990.g.), Egils Friedenfelds (1991.g. – 2006.g.). Pēc reorganizācijas 2007. gadā slimnīcā tika izveidota valde un par tās priekšsēdētāju iecelts Juris Bārzdiņš (2007.g. – 2010.g.), bet kopš 2010. gada 29. novembra valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Edvīns Striks.     
 
INDRA GRASE

 

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”

sabiedrisko attiecību speciāliste

26591363