Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Liepājas reģionālās slimnīcas galvenajā korpusā, Slimnīcas iela 25, Liepāja

Drukāt

c_329_111_16777215_00___images_kpfi.jpg

2013.gada 31.oktobrī parakstīts līgums par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Liepājas reģionālās slimnīcas galvenajā korpusā, Slimnīcas iela 25, Liepāja” Nr.KPFI-15.2/240 īstenošanu.


Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir Liepājas reģionālās slimnīcas 14 stāvu ēkā Slimnīcas ielā 25, Liepājā veikt kompleksus  energoefektivitātes pasākumus, īstenojot  norobežojošo konstrukciju siltināšanau un īstenot daļēju pāreju uz tehnoloģijām, kas izmanto atjaunojamos energoresursus tādejādi uzlabojot ārstniecības iestādes ēku kompleksa energoefektivitāti.

Uzlabotā infrastruktūra nodrošinās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, tādejādi paaugstinot SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” ēku kompleksa energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai.

 

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas  LVL  684 116.60.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL  597 902.86,  t.sk.:

 

Projekta ilgums:

Projekts uzsākts 2013.gada 30.oktobrī un plānots īstenot līdz 2014.gada 30.jūnijam.