Uzsākti Liepājas reģionālās slimnīcas pārbūves un atjaunošanas darbi

projekts_eraf_lrs.png

 

Šī gada 25. jūnijā SIA „Velve” uzsāka Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūvi un atjaunošanu. Būvniecības gaitā tiks atjaunotas slimnīcas neremontētās telpas, sasaistot tās ar jau rekonstruētajām slimnīcas telpām, tādējādi uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Liela daļa slimnīcas telpu nav renovētas kopš uzcelšanas brīža, līdz ar to ir estētiski un funkcionāli novecojušas un vairs nav piemērotas ne mūsdienu veselības aprūpes prasībām, ne pacientu skaitam. Būves atjaunošanas laikā paredzēti plaši iekšdarbi, demontējot visas iekšējās nenesošās sienas, pārbūvējot iekšējos inženiertīklus un izveidojot atbilstošas medicīniska rakstura telpas ar mūsdienīgu  tehnoloģisko aprīkojumu.

Liepājas Reģionālās slimnīcas kopējā telpu platība ir 54 804m2, no kuriem atjaunojamā platība – 19 500 m2. Projekts tiks īstenots vairākās būvniecības kārtās, t.sk. būvniecības soļos, lai Liepājas reģionālā slimnīca varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un ievērotu nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši būvniecības normatīviem.  Pašlaik uzsākti darbu 1.kārtas 1. un 3.solī, kurus plānots īstenot līdz 2020.gada rudenim.

 

Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim.