Veikti grozījumi līgumā par projekta īstenošanu

projekts_eraf_lrs.png

 

2020.gada 17.martā slimnīca ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstījusi vienošanās Nr.1 projekta līguma grozījumiem, kas  paredz aktualizēt pārbūvējamo un atjaunojamo telpu platības un būvdarbu izmaksas uz m2 atbilstoši izstrādātajam pārbūves darbu būvprojektam un apliecinājuma kartei, kā arī noslēgtajam būvdarbu līgumam. Tādējādi aktualizētās projekta kopējās izmaksas ir 17 901 094.12 EUR ar PVN, t.sk. Attiecināmās izmaksas  ir 14 228 677.00 EUR, kas sastāv no 85% ERAF – 12 094 373.75 EUR, 9 % valsts budžeta dotācijas – 1 280 580.75 EUR un 6% Slimnīcas līdzfinansējuma – 853 722.50 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 3 672 417.12 EUR, no kurām 2 753 419.04 EUR tiks segtas no Liepājas pilsētas pašvaldības dotācijas un 918 998.08 EUR no slimnīcas finansējuma. Attiecīgi veiktas izmaiņas projekta iesnieguma 3.pielikumā “Finansēšanas plāns” un projekta budžeta sadaļā.  Papildus veiktas izmaiņas medicīnas aprīkojuma klāstā, nosakot, kuras aprīkojuma vienības plānotas projekta ietvaros, un kuras ārpus projekta kā neatbalstāmās izmaksas.

 

Neskatoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar COVID-19 turpinās paši slimnīcas telpu pārbūves darbi – 1.kārta (1.kārtas 1.solis) un 3.kārta (1.kārtas 3.solis). Pašlaik izmaiņas būvniecības laika grafikā netiek plānotas, līdz ar to būvprojekta 1. un 3.kārtas darbus plānots pabeigt šī gada vidū.