Noslēdzies Slimnīcas pārbūves 1. etaps

projekts_eraf_lrs.png

 

2020.gada 22.jūlijā ir saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja akts par telpu pieņemšanu ekspluatācijā, tādējādi pagājuša gadā jūnijā uzsāktie slimnīcas telpu pārbūves un atjaunošanas 1.etapa būvniecības darbi ir pabeigti. Pirmā etapā vienlaikus tika izbūvēta 1.kārta un 3.kārta. Būvprojekta 1.kārtas ietvaros pārbūve veikta Fizikālās terapijas un rehabilitācijas ambulatorā daļā, Asins sagatavošanas nodaļa, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta nomas telpas. Savukārt 3.kārtas ietvaros - Hemodialīzes nodaļa, Konsultatīvās nodaļas ambulatorie kabineti, personāla ģērbtuves pagrabstāvā.

 

Pašlaik norit telpu aprīkošanas darbi ar mēbelēm, aprīkojumu un medicīnas iekārtām. Sakarā ar globālo Covid-19 pandēmiju lielāko daļu iekārtu un aprīkojumu, jo sevišķi medicīnas ierīču, ražošana un piegāde ir kļuvusi laikietilpīgāka. Līdz ar to telpu aprīkošanas process norit nedaudz ilgāk nekā sākotnēji plānots, tādējādi jaunās telpas plānots sākt ekspluatēt pakāpeniski septembra beigās, oktobrī.

 

Vienlaikus slimnīca gatavojas arī nākamajam pārbūves etapam, atbrīvojot pārbūvei paredzētās telpas. Nākamajā etapā plānots pārbūvēt galvenā 15 stāvu A korpusa austrumu spārna stacionāra nodaļas no 3.-12.stāvam (2.kārta), būvniecību uzsākot septembrī, oktobrī. Nākamā gadā paredzēts uzsākt arī Neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļas paplašināšana un telpu atjaunošanu (4.kārta). Būvniecības darbu uzsākšanas termiņi un darba organizācija lielā mērā būs atkarīga no Covid-19 pandēmijas apkarošanas gaitas un epidemioloģiskās situācijas, kas lielā mērā ietekmē pacientu plūsmu slimnīcā.

 

Visu plānotos slimnīcas pārbūves un atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām