Atkārtoti veikta piedāvājumu izvērtēšana un pieņemts lēmums iepirkumā par iekārtu un tehnoloģiju iekārtu iegādi sterilizācijas nodaļas vajadzībām

c_625_129_16777215_00___images_bildes_rakstiem_projekts_eraf_lrs.png

 

 

Šī gada 18.decembrī SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” iepirkuma komisija pēc Iepirkuma uzraudzības biroja norādījumiem veica atkārtoti pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu un pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma “Medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtu un aprīkojuma iegāde  SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” Sterilizācijas nodaļas vajadzībām” 1.daļas ietvaros. Pēc papildus informācijas saņemšanas un izvērtēšanas, komisija secina, ka SIA “DINMED” piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

1.daļa: Caurplūdes tipa piesātināta ūdens tvaika sterilizators (1 komplekts) - SIA “DINMED” par kopējo summu 109 980.00 EUR bez PVN

 

Medicīnas iekārtu iegāde tiek līdzfinansēta ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/011 ietvaros, paredzot šai aktivitātei 124 576.43 EUR.