Noslēgti piegādes līgumi par iekārtu un tehnoloģiju iekārtu iegādi sterilizācijas nodaļas vajadzībām

c_625_129_16777215_00___images_bildes_rakstiem_projekts_eraf_lrs.png

 

Šī gada 1.aprīlī SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” noslēdza divus piegādes līgumus par sterilizācijas iekārtu piegādi. Noslēgtais līgums ar  SIA “DINMED” paredz caurplūdes tipa piesātināta ūdens tvaika sterilizators (1 komplekts) piegādi slimnīcas vajadzībām. Līguma kopējā summa 133 075.80 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. Savukārt piegādes līgums ar SIA “AB Medical Group Riga” par kopējo summu 87 035.11 EUR paredz piegādāt instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu. Medicīnas iekārtu piegāde jāveic 100 kalendāro dienu laikā, t.i. līdz 10.07.2019. Medicīnas iekārtu iegāde tiek līdzfinansēta ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/011 ietvaros, paredzot šai aktivitātei 124 576.43 EUR.