Staru terapijas bloka un slimnīcas centrālās ēkas izbūve

eraf 1

Projekts “Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi” (līguma Nr.3DP/3.1.5.3.2/08/IPIA/VSMTVA/002).

 

Lai uzlabotu pacientu, jo sevišķi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pārvietošanos un uzlabotu personāla darba apstākļus un vidi, plānots izbūvēt savienojošu ietvi starp staru terapijas bloku un slimnīcas centrālo ēku, kā arī veikt labiekārtošanas darbus.

 

Maijā plānots atkārtoti izsludināt slimnīcas centrālās ēkas un staru bloka savienojuma izbūvi un labiekārtošanas darbus. Pašlaik notiek tehniskā projekta koriģēšana, atbilstoši aktivitātei pieejamiem finanšu resursiem. Plānots, ka tehniskais projekts tiks pabeigts maija sākumā, būvdarbus plānots uzsākt jūnijā un pabeigt 30.jūlijā.