Atkārtoti izsludināts būvdarbu iepirkums

eraf 1

Ņemot vērā, kā sākotnēji izsludinātā iepirkuma procedūra „Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 1.kārta”, noslēdzās bez rezultātiem, jo visu pretendentu piedāvājums pārsniedza iepirkuma slieksni, 2010.gada 1.oktobrī tika atkārtoti izsludināts iepirkums, vienkāršojot tehnisko specifikāciju prasības un nodalot darba apjomus.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2010, līdz novembra vidum tiks izvērtēti piedāvājumi un izvēlēts pretendents, ar kuru tiks slēgts būvdarbu līgums. Būvniecības darbus plānots uzsākt decembra vidū.