Sākums Ambulatorie pakalpojumi Medicīniskā aprūpe mājās

Medicīniskā aprūpe mājās

Medicīnisko aprūpi mājās var saņemt, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums (MK Nr.265, 94.pielikums - veidlapa “Nosūtījums veselības aprūpei mājās”) vai stacionārās ārstniecības iestādes izraksts (pēc izrakstīšanās no slimnīcas), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā tas jānodrošina.

Medicīnisko aprūpi mājās nodrošina sertificētas māsas ar 3 gadu praktisku darba pieredzi, kuras atbilstoši kompetencei:

 • plāno pacienta aprūpi,
 • veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas – injekcijas, infūzijas, pārsiešanas, asins analīžu paraugu noņemšanu, perorālo medikamentu sadalījumu,
 • izglīto un apmāca pacientu un viņa ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā,
 • sadarbojas ar pacienta ģimenes ārstu,
 • dokumentē aprūpes procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību ārstniecības iestādē.

Medicīniskā aprūpe mājās tiek sniegta pacientiem ar šādām diagnozēm:

 • gulošiem pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem (C00-C97; D37- D48),
 • pacientiem ar psihiskiem traucējumiem (F00-F03; F06.0-F06.3),
 • pacientiem ar izgulējumiem (L89),
 • pacientiem ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem (G80-G83),
 • pacientiem, kuriem nepieciešama respiratora terapija (Z99.1),
 • pac ientiem ar pārvietošanās traucējumiem (A81;B20-B24; E10-E11; G05;G10-G32; G35;G54.6;G55.0;G60.0;G61.0;G63.1;G70;G95.1;G95.2;G99.2;150;I60-I69;K22.2; T91.3; Z48; Z93; Z94; Z98),
 • ar tuberkulozi slimojošiem HIV/AIDS pacienti,
 • pacientiem, kas izrakstīti no slimnīcas pēc ķirurģiskās iejaukšanās.

Samaksa par medicīnisko aprūpi mājās

Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, ko apmaksā Veselības Obligātās Apdrošināšanas valsts aģentūra, bet pacientam jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētos medikamentus un medicīnas preces (šļirces, katetri, sistēmas, pārsēji utml.), kas nepieciešams, lai sniegtu medicīnisko aprūpi mājās.

Slimnīca sniedz medicīnisko aprūpi mājās arī kā maksas pakalpojumu (skatīt cenrādi).

Svarīgi zināt: pacienta aprūpi nodrošina ar pacienta aprīkojumu un medikamentiem.

Iespējamie pakalpojumi:

 • vēnas punkcija medikamentu ievadīšanai,
 • vēnas punkcija infūzijas nodrošinājumam,
 • muskulāra injekcija,
 • brūces aprūpe – pārsiešana,
 • perorālo medikamentu menedžments,
 • ietverot pacienta izglītošanu medikamentu lietošanā (cukura diabēta slimnieks, utml.),
 • pacienta, likumīgā pārstāvja, tuvinieku
 • izglītošana aprūpes jautājumos,
 • asins analīžu paraugu noņemšana (vakutaineri, adatas atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim),
 • klīniski diagnostiskie laboratorijas izmeklējumi atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim.