Sākums Sīkdatņu politika

Sīkdatņu politika

Šī sīkdatņu politika ir sagatavota, lai sniegtu tīmekļa vietnes, www.liepajasslimnica.lv, apmeklētājiem informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, tās izmantošanas nolūkiem un par tehniskām iespējām apmeklētājam piekrist vai atteikties no sīkdatnēm.

Sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfaili un “cookies”) ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas apmeklētāja datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas apmeklētāja tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnes apmeklētājs apmeklē, lai saglabātu apmeklētāja ievadīto informāciju vai atcerētos apmeklētāja izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Pārzinis personas datu apstrādei ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA", turpmāk – LRS, reģistrācijas numurs 42103041306, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414, tālrunis: 63403222, elektroniskā pasta adrese: birojs@liepajasslimnica.lv

Datu aizsardzības speciālista e-pasts: das@liepajasslimnica.lv

2. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

LRS tīmekļa vietne (www.liepajasslimnica.lv), izmantojot sīkdatnes, iegūst personas datus (apmeklētāja IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju, datumu, laiku). Tīmekļa vietnē tiek izmantotas tikai Obligāti nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu. (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – Pārziņa leģitīmās intereses);

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, apmeklētājam tiek attēlots paziņojums, kurā apmeklētāji tiek informēti, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu funkcionālo darbību, kur apmeklētājam ir iespēja nospiest pogu “Iepazinos” un attēlotais sīkdatņu paziņojums tiks aizvērts.

LRS leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu apmeklētājam atbilstoša un drošas tīmekļa vietnes piekļuvi.

3. PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir LRS IT speciālisti, apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes satura uzglabātājs.

LRS tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek Eiropas Savienības valstī un personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm netiek veikta.

4. APMEKLĒTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka apmeklētājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt LRS piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Apmeklētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu apmeklētāju personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv .

5. TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO ŠĀDAS SĪKDATNES

OBLIGĀTI NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES

Šīs sīkdatnes nodrošina vietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata funkcijas. Tīmekļa vietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas nepieciešamās sīkdatnes:

   
   Sīkdatnes 
   nosaukums
   
   Pakalpojuma 
   sniedzējs
   Glabāšanas 
   termiņš   
    
    Izmantošanas 
    mērķis
   
   october_session   
   
    liepajasslimnica.lv          1 diena    Lai nodrošinātu apmeklētāja sesiju tīmekļas vietnē.   

 

6. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI

Šī LRS tīmekļa vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, kur aktuālā politikas versija tiks publicēta LRS tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā par tīmekļa vietnē veikto personas datu apstrādi var sazināties ar LRS pa 1.punktā norādītiem saziņas kanāliem.