Sākums E-pieraksts

E-pieraksts


Pacienti var pieteikties pie speciālistiem vai uz izmeklējumiem šādos veidos:

1. ierodoties slimnīcas Ambulatorās veselības aprūpes daļas reģistratūrā darba dienās no plkst. 7.30 līdz 16.30,
2. zvanot uz Ambulatorās veselības aprūpes daļas reģistratūras tālruni: 63403231 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00,
3. izmantojot e-pieraksta sistēmu jebkurā nedēļas dienā un laikā.

 !!! E-pieraksts šeit

Ja pieteiktā vizīte jāatliek, vai kādu iemeslu dēļ vairs nav nepieciešama, lūdzam zvanīt uz Ambulatorās veselības aprūpes daļas reģistratūras tālruni: 63403231 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai nosūtīt Atteikumu uz e-pasta adresi: atteikums@liepajasslimnica.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, izmeklējuma nosaukumu/speciālista uzvārdu, pieraksta datumu, laiku!

Šī informācija, ārstam organizējot savu darba dienu, ir ļoti svarīga, jo šajā laikā būs iespēja pieņemt citu pacientu. Uz norādīto e-pastu lūdzam sūtīt TIKAI Atteikumus. Paldies!

Ārstu speciālistu pieņemšanas laikus var apskatīt šeit!

Pieņemšanas laiki var tikt mainīti atkarībā no pieprasījuma.

 

!!! Lūgums ierasties slimnīcas Ambulatorājā veselības aprūpes daļā 30 minūtes pirms pieņemšanas laika.