Sākums Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība | Pages | Liepājas reģionālā slimnīca

2022. gadā ir veikta struktūras pilnveidošana, reorganizējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļu, izveidojot Neatliekamās medicīnas centru, kura sastāvā ir Uzņemšanas nodaļa, Observācijas nodaļa un Intensīvās terapijas nodaļa. Savukārt Anestezioloģijas nodaļa ir iekļauta Operāciju bloka sastāvā. 

Reorganizācija veikta nolūkā nodrošināt pēctecīgu ārstniecības procesu, pielietojot mūsdienīgu neatliekamās medicīnas koncepciju. Tādējādi pilnveidotas ārstniecības personāla prasmes, pielāgota infrastruktūra, padarot ārstēšanas procesu multimodālu, kura centrā ir pacients. Reorganizācijas rezultātā pacients iegūst profesionālu, kvalitatīvu, efektīvu ārstniecību, kas ir uz pacientu orientēts un pacientam drošs process. Pielāgotās telpas un darbinieku kvalifikācija ļauj sniegt palīdzību lielākam pacientu skaitam.

Neatliekamās medicīnas centrā notiek divu universitāšu un koledžas studentu un ārstu speciālistu apmācības.

Uzņemšanas nodaļa 

Nodaļa strādā diennakts režīmā katru dienu. Nodaļas galvenā un svarīgākā funkcija ir:

  • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana,
  • dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšana un stabilizēšana,
  • steidzama diagnostika un ārstēšanas uzsākšana.

Nodaļā neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošina: ārsts internists/NMP ārsts, neirologs, vispārējais ķirurgs, traumatologs, pediatrs, ginekologs-dzemdību speciālists, kā arī medicīnas māsas, ārsta palīgi un cits medicīniskais personāls. Diennakti pieejami laboratorijas, rentgena un datortomogrāfijas izmeklējumi.

Reģistratūrā noformēs pacienta medicīnisko dokumentāciju, kam nepieciešami pacienta pases dati, dzīves vietas adrese, darba vieta u.c.. Primārās pacientu apskates ārsta palīgs uzdos jautājumus par vizītes slimnīcā iemesliem, saslimšanu, veiks pamatizmeklēšanu, lai pacientam iespējami ātri konstatētu vai nu dzīvībai un veselībai apdraudošu stāvokli vai to izslēgtu, kā arī noteiktu prioritāti un novirzītu pacientu pie atbilstošā speciālista. Pacienta prioritāte tiek noteikta atbilstoši esošā brīža veselības stāvokļa smagumam un paredzamajām izmaiņām, nevis domājamai diagnozei.

Ja pacienta veselības stāvoklis nav dzīvību apdraudošs, kā arī viņam nedraud dzīvībai bīstamu veselības sarežģījumu attīstība un nav nepieciešama steidzama palīdzība, ārsta palīgs ir tiesīgs rekomendēt vērsties pie ģimenes ārsta vai citiem speciālistiem ambulatori. Ja pacients tomēr vēlas ārsta apskati Uzņemšanas nodaļā, viņš tiek brīdināts par iespējamu maksas pakalpojumu un gaidīšanas laiku, kas var būt garāks un atkarīgs no akūto pacientu plūsmas, kuriem medicīnisko palīdzību jāsniedz nekavējoties. Maksimālais gaidīšanas laiks – 6 stundas. Vēršam uzmanību, ka piekrītot maksas pakalpojumam, kad veselības stāvoklis neapdraud veselību un dzīvību, Uzņemšanas nodaļā var saņemt internista, vispārējā ķirurga, traumatologa, ginekologa, pediatra konsultācijas. Citi slimnīcas speciālisti konsultācijām nav pieejami un piesaistāmi vajadzības gadījumā tikai neatliekamos gadījumos.

Uzņemšanas nodaļas telpās izvietots arī traumpunkts, kur vērsties akūto stāvokļu, galvenokārt, traumu rezultātā. Ārsta palīgs veiks pamatizmeklēšanu un noteiks nepieciešamos izmeklējumus, kā arī sniegs medicīniska rakstura palīdzību savas kompetences līmenī. Lielākā daļā gadījumu tiek piesaistīts arī dežūrējošais traumatologs vai ķirurgs.

Izziņas par veselības aprūpes pakalpojumu samaksas atvieglojumu saņemšanu un veselības apdrošināšanas polises jāuzrāda piesakoties reģistratūrā - pirms pakalpojuma saņemšanas.

Observācijas nodaļa 

Observācijas nodaļa atrodas 1.stāvā līdzās Uzņemšanas nodaļai. Observācijas nodaļā ievieto tos pacientus, kuru veselības stāvokļa stabilizēšanai un ārstēšanai nepieciešams vairāk par sešām stundām, taču prognozējams, ka nevajadzēs atrasties slimnīcā ilgāk par divām diennaktīm. Šeit pacientam tiks turpināta Uzņemšanas nodaļā uzsāktā ārstēšana, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī papildizmeklējumus.

Ja pēc ārstēšanās Observācijas nodaļā pacienta veselības stāvoklis būs stabilizējies un būs iespējams realizēt turpmāko ambulatoro ārstēšanu procesu, pacientu izrakstīts ar detalizētām rekomendācijām turpmākai ārstēšanai un novērošanai ģimenes ārsta uzraudzībā.

Ja pacienta veselības stāvoklis neuzlabosies, vai būs nepieciešami precizējoši un sarežģītāki izmeklējumi, viņu stacionēs slimnīcas attiecīgā profila nodaļā tālākai ārstēšanai un diagnostikai.

Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļa

Intensīvās terapijas nodaļa ir specializēta slimnīcas struktūrvienība, kas nodrošina kritiski slimu cilvēku ārstēšanu un uzraudzību. Šeit strādā īpaši apmācīti veselības aprūpes speciālisti, kas pacienta veselības uzraudzībā un vitāli svarīgo orgānu ārstēšanā izmanto sarežģītas iekārtas un aprīkojumu. Nodaļā tiek novēroti un ārstēti pacienti ar nopietnām ķirurģiskām, iekšķīgām, ginekoloģiskām u.c. slimībām, kā arī pēc nopietnām traumām vai negadījumos iegūtām sekām, kam nepieciešamas sarežģītas ārstēšanas metodes, ko parasta profila nodaļā neveic. Piemēram, nodrošina mākslīgo plaušu ventilāciju, akūtu nieru aizstājterapiju u.c.. Kad cilvēkam vairs nav nepieciešama intensīva aprūpe, viņu pārved uz citu slimnīcas nodaļu, lai turpinātu atveseļošanos, pirms viņš dosies mājās. Dzīvību apdraudošos stāvokļos pacientiem ļoti svarīgs ir arī tuvinieku atbalsts un viņu sekmīga, harmoniska sadarbība ar medicīnas personālu.