Sākums Stacionārie pakalpojumi Stacionārās nodaļas Aprūpes nodaļa

Aprūpes nodaļa

Sakarā ar slimnīcas rekonstrukcijas darbiem no 2020. gada 1. septembra mainīta Aprūpes nodaļas atrašanās vieta no Slimnīcas ielas 25 uz telpām VSIA "Piejūras slimnīca" Jūrmalas ielā 2, Liepājā.

Aprūpes nodaļā tiek ievietoti dažādu profilu pacienti (ķirurģijas, traumatoloģijas, terapijas pēc insulta, pēc smagām saslimšanām, galvas traumām u.c.). Pēc izrakstīšanas no slimnīcas klīniskajām nodaļām, pacienti šeit uzturas 10 dienas un turpina ārstēšanos.

Sociālās aprūpes nodaļā uz līguma pamata ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu tiek ievietoti Liepājas pilsētas vientuļie iedzīvotāji, kuri dzīvesvietu ir deklarējuši Liepājas pilsētā un kuriem veselības stāvokļa dēļ nepieciešama diennakts aprūpe. Nodaļā ievieto personas, kurām nav neviena tuvinieka, kas veiktu nepieciešamo aprūpi, vai arī ģimenei objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams tuvinieku aprūpēt.

Personu ievietošanu Sociālās aprūpes nodaļā nodrošina Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa. Pamatojoties uz ģimenes ārsta nosūtījumu sociālais darbinieks izvērtē personas ievietošanu nodaļā un sagatavo vajadzīgo dokumentāciju.

Pakalpojumus Sociālās aprūpes nodaļā var saņemt līdz 60 dienām. Līguma termiņš var tikt pagarināts nepieciešamības gadījumā ar Sociālā dienesta vadītājas akceptu.

Iepriekš sazinoties ar nodaļas virsmāsu, iespējams slēgt līgumu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” par maksas pakalpojumu saņemšanu.