Sākums Stacionārie pakalpojumi Bezmaksas psihologa pakalpojumi

Bezmaksas psihologa pakalpojumi

Ārstējoties stacionārā, pacientiem pieejami bezmaksas psihologa pakalpojumi. Psihologs slimnīcā strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem, sniedzot atbalstu slimības laikā, palīdzot psiholoģiski sagatavoties operācijām, tikt galā ar stresa un citām problēmsituācijām.

Psihologa palīdzību visbiežāk meklē gadījumos, ja ir:

 • krīzes situācijas - piedzīvots tuva cilvēka zaudējums, šķiršanās, nelaimes gadījums, piedzīvota vardarbība, apstiprināta kritiska diagnoze. Krīzes situācijās atbalsts tiek sniegts arī pacienta tuviniekiem
 • neapmierinātība ar sevi, nedrošība, negatīvas domas, neticība sev, pazemināts pašvērtējums, ilgstoši slikts garastāvoklis, nomāktība, depresija, mazvērtības izjūta, miega un ēšanas traucējumi
 • vientulības izjūta, dzīves mērķa un jēgas trūkums, domas par pašnāvību, veikts pašnāvības mēģinājums u.c.
 • nepārvarama tieksme atkārtoti lietot atkarību izraisošas vielas
 • dažāda veida bailes, trauksmainība
 • stress, izdegšana
 • attiecību un/vai saskarsmes problēmas
 • adaptācijas problēmas, atbalsta vai sapratnes trūkums
 • bieža slimošana, citas sūdzības par veselību
 • mācīšanās grūtības

Ja nepieciešama psiholoģiskā izpēte - pēc speciālista norīkojuma iespējams veikt psiholoģisko novērtēšanu ar Vekslera intelekta testu bērniem WISC-IV, bērnu un pieaugušo uzvedības novērtēšanu ar Ahenbaha aptauju.

Psiholoģiskā izpēte:

 • kompleksa testēšana un izvērtējuma/atzinuma sniegšana
 • psihologam sniegtā informācija ir konfidenciāla
 • parasti vienas sesijas ilgums ir aptuveni 50 minūtes

Psiholoģiskā konsultēšana

Konsultēšanas mērķis ir palīdzēt klientam saprast to, kas notiek viņa dzīvē, un apzināti sasniegt izvirzīto mērķi, kā arī veicināt izmaiņas uzvedībā un attīstīt grūtību pārvarēšanas iemaņas

Kā sastapt psihologu?

Stacionāra pacientiem pieteikties uz konsultāciju pie psihologa iespējams pa tālruni: 26594702 vai, jautājot ārstam vai nodaļas galvenajai māsai. Psihologs slimnīcā strādā noteiktās dienās.

Maksas pakalpojumi

Personām, kuras neārstējas stacionārā (ambulatorajiem pacientiem vai citiem interesentiem), pieejami psihologa pakalpojumi par maksu, iepriekš piesakoties pa tālruni: 26594702.