Sākums Stacionārie pakalpojumi Iestāšanās kārtība stacionārā

Iestāšanās kārtība stacionārā

Pacients medicīnisko palīdzību stacionārā var saņemt:

  • neatliekami – ja pacients atvests ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnu vai, ja pacients ierodas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu,
  • plānveidā – ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu,
  • pēc savas iniciatīvas.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde nogādā pacientu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. 

Ja pacients ierodas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu:

  • nosūtījumam pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli,
  • ģimenes ārsts vai speciālists izvērtē pakalpojuma saņemšanas steidzamību,
  • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par ierašanās laiku slimnīcā un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas Uzņemšanas nodaļā veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtēs medicīniskās indikācijas stacionēšanai.

Pacients saņemt medicīnisko palīdzību slimnīcā var pēc savas iniciatīvas vēršoties Uzņemšanas nodaļā, kur viņam veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtēs medicīniskās indikācijas un pieņems lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Pacients bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma var saņemt medicīniskos maksas pakalpojumus, ko apmaksā pats vai apdrošināšanas sabiedrība.

Pacientu ievērībai!

Ja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, ģimenes ārsts vai speciālists Jūs nosūta uz stacionāru veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, bet slimnīcas Uzņemšanas nodaļā konstatē, ka nav nepieciešams Jūs stacionēt vai veselības aprūpes pakalpojumus nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, par veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Jums būs jāmaksā pacienta iemaksa.

Ja Jūs vēršaties Uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas, bez nosūtījuma no ģimenes ārsta vai speciālista, un Jūs nestacionē, samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic šādā kārtībā:

  • ja Jums ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, un nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci, par Uzņemšanas nodaļā, t. sk. traumpunktā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Jums būs jāmaksā tikai pacienta iemaksa.
  • ja Jums nav trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, vai nepieciešamā palīdzība nepārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci, Jūs apmaksājiet Uzņemšanas nodaļā, t. sk. traumpunktā sniegtos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi.

Ja Jūs, pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, nespējat samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.