Sākums Stacionārie pakalpojumi Stacionārās nodaļas Narkoloģijas nodaļa

Narkoloģijas nodaļa

Sakarā ar slimnīcas rekonstrukcijas darbiem, mainīta Narkoloģijas nodaļas atrašanās vieta no Slimnīcas ielas 25 uz telpām VSIA "Piejūras slimnīca" Jūrmalas ielā 2, Liepājā. 

Narkoloģijas nodaļa – 13. korpuss 

Ambulatorais kabinets – 12. korpuss (pieņem dr. L. Brūdere) 

Darba laiks: 

otrdienās: no 10.00 līdz 14.00 

trešdienās: no 10.00 līdz 14.00 

ceturtdienās: no 10.00 līdz 14.00

Nodaļā sniedz specializētu narkoloģisko palīdzību pacientiem, kuri atrodas smagā alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu intoksikācijā. Nodaļā nodrošina akūto un plānveida stacionāro palīdzību.

Narkoloģijas nodaļā sniedz šādu stacionāro palīdzību:

 • akūtas intoksikācijas ārstēšana,
 • vieglas alkohola abstinences ārstēšana,
 • smagas alkohola abstinences ārstēšana,
 • narkotisko vielu abstinences ārstēšana,
 • Metadona un Buprenorfīna programmas uzsākšana,
 • pusaudžu detoksikācija (tikai ar dr. J. Sorokinas un dr. L. Brūderes nosūtījumu).

Iestāšanās kārtība nodaļā:

 • ar ģimenes ārsta nosūtījumu (nav obligāti),
 • ar narkologa nosūtījumu,
 • pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu rekomendācijas,
 • pēc pacienta brīvprātīgas iniciatīvas,

Narkotisko vielu atkarīgās personas tiek uzņemtas nodaļā plānveidā, saskaņojot ar nodaļas narkologiem Jeļenu Sorokinu un Lindu Brūderi.

Narkoloģijas nodaļā ir iespējams ārstēt:

 • psihotiskos stāvokļus (psihozes, delīrijus, u.c.),
 • paģiru stāvokļus pēc alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas.

Pacienta ambulatorajā un stacionārajā ārstēšanā tiek ievērota konfidencialitāte. Ziņas par pacienta ārstēšanās norisi un slimības vēsturi trešajām personām nesniedz, izņemot Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos un pamatojoties uz Ārstniecības likumā un Fizisko personas datu aizsardzības likumā noteikto.Par pacientu slimības vēsturi un ārstēšanas gaitu ziņas netiek sniegtas, izņemot Ārstniecības likumā noteiktajos gadījumus.

Ekspertīzes

Nodaļā darba dienās strādā alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes kabinets, kur piedāvā medicīniskās pārbaudes pēc nosūtījuma no darba devēja, policijas, kā arī pēc privātpersonas iesnieguma.

Darba laiks: no 9.00 līdz 15.30

Veicot medicīniskās pārbaudes tiek izmeklēts izelpotais gaiss, laboratoriski tiek izmeklēta bioloģiskā vide asinīs, urīnā, siekalās, kā arī nomazgājumi no rokām un mutes. Ķīmiski toksikoloģisko izmeklēšanu iespējams veikt gan uz vienu, gan uz visām narkotisko un psihotropo vielu grupām – kanabinoīdiem (hašišu, marihuānu), opiātiem (heroīnu), kokaīnu, amfetamīniem (extasy), benzodiazepīniem (nomierinošiem līdzekļiem), barbiturātiem (miega līdzekļiem), antidepresantiem un citiem medikamentiem.