Sākums Stacionārie pakalpojumi Stacionāra iekšējās kārtības noteikumi

Stacionāra iekšējās kārtības noteikumi

Stacionāra nodaļu dienas režīms

Celšanās

6.00

Brokastis

8.00 – 9.00

Pusdienas

13.00 – 14.00

Klusā stunda/diendusa

14.00 – 16.00

Vakariņas

17.00 – 18.00

Jāatrodas palātā pēc

21.00

Miegs

22.00

Ārstu apgaita

8.00 – 14.00

Manipulācijas, procedūras, izmeklējumi

pēc ārsta norīkojuma


APMEKLĒTĀJU LAIKS: 

 • darba dienās: 16.00 – 19.00
 • brīvdienās: 11.00 - 13.00 un 16.00 - 19.00

Stacionāra nodaļās apmeklētājiem ieeja atļauta tikai bez virsdrēbēm un ar bahilām (kurpju pārvalkiem), kuras var iegādāties slimnīcas vestibilā, 1.stāvā.

Pacienta pienākumi ārstējoties stacionārā:

 • ievērot visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos ārstniecības personu norādījumus, to skaitā, ja ir noteikta diēta, lietot uzturā tikai diētā atļautos produktus,
 • pastāvīgi atrasties nodaļā. Izejot no nodaļas, brīdināt dežūrējošo māsu,
 • atrasties savā palātā ārstu apgaitas, procedūru, ēdienreižu, “klusās stundas/diendusas” un naktsmiera laikā,
 • atstāt pie sevis tikai nepieciešamos higiēnas priekšmetus un personīgās mantas,
 • saskaņot personīgā radio, televizora, datora lietošanu ar nodaļas virsmāsu,
 • lietot personīgo mobilo telefonu tā, lai netraucētu citiem palātas vai nodaļas pacientiem un nebojātu aparatūru,
 • brīdināt piederīgos: nenest lielā daudzumā ātri bojājošos produktus, atnestajiem augļiem un dārzeņiem jābūt nomazgātiem, 
 • produktus, kuri ātri bojājas, uzglabāt nodaļā pacientu vajadzībām paredzētā ledusskapī, ievērojot glabāšanas noteikumus un pievienojot zīmīti ar datumu, uzvārdu un palātas numuru,
 • ieteikt viesiem neņemt līdzi bērnus līdz 7 gadu vecumam,
 • ievērot personīgās higiēnas prasības (mazgāt rokas pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklēšanas),
 • ievērot tīrību, kārtību un klusumu slimnīcā,
 • saudzīgi izturēties pret slimnīcas telpām, inženierkomunikācijām un inventāru. Tīša un/vai ļaunprātīga to bojājuma gadījumā atlīdzināt slimnīcai radušos zaudējumus.

Ārstējoties stacionārā pacientiem aizliegts:

 • patvaļīgi atstāt slimnīcu, kamēr neesiet izrakstīts(-īta),
 • uzturēties citās palātās un nodaļās,
 • smēķēt, lietot alkoholu un narkotiskās vielas slimnīcas telpās un apkārtējā teritorijā,
 • izmantot nodaļas tālruni bez saskaņošanas ar personālu,
 • ieiet nodaļā virsdrēbēs.

Pacientu tiesības:

 • saņemt kvalitatīvu un laipnu ārstēšanu un aprūpi,
 • pacientam saprotamā veidā no ārsta saņemt informāciju par savas slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī citām ārstēšanas metodēm un prognozi,
 • saņemt informāciju par ārstniecības procesu no pārējām iesaistītām ārstniecības personām to kompetences līmenī,
 • pilnībā vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, to apliecinot ar savu parakstu. Ārsta pienākums ir izskaidrot pacientam šādas rīcības sekas,
 • prasīt informācijas konfidencialitāti atbilstoši likumdošanai,
 • citas pacientu tiesības ir noteiktas Pacientu aprūpes līgumā.

Pacienta piederīgiem ir iespējams konsultēties ar pacienta ārstējošo ārstu norādītajā pieņemšanas laikā.

Ja pacientam līdzi ir nauda, vērtslietas, dokumenti, tos var nodot nodaļas virsmāsai glabāšanai. Par personīgo lietu un vērtslietu, kas atrodas pie pacienta, drošību slimnīcas personāls neatbild.

Nepieciešamības gadījumos (nodaļu pārprofilēšana, epidemioloģisku vai citu iemeslu dēļ) pacientu var pārvietot uz citu palātu vai nodaļu.

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu pacientu var izrakstīt no slimnīcas.


VĒLAM DRĪZU IZVESEĻOŠANOS!